Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich (Lwów - Wilno - Białowieża)

Ilona Dulisz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The activity of Feliks and Rudolf Nowowiejski plays a significant part in the history and culture of pre-war Lviv and Vilnius. In the years 1906-1912 Rudolf was a chaplain and a secretary of the Metropolitan Archbishop of Lviv J. Bilczewski. At that time Feliks entered into cooperation with music circles of Lviv where the world premiere of the oratorio Znalezienie św. Krzyża [Finding of the Holy Cross] took place. Biographies of the two brothers are also associated with Vilinius. Rudolf for many years taught Latin in the J. Slowacki Lower Secondary School. Rela- tions of Feliks with that city are primarily associated with a rapidly growing singing movement there. Melody of the Rota was until 1929 the official bugle call of Vilinius. In organ and choral music of F. Nowowiejski one can find references to the most significant symbol of the city - Our Lady of Ostra Brama painting. However, the inspirations by Białowieża wilderness produced such works as Hejnał Prezydenta R.P [Bugle call of the President of the Republic of Poland] and the triptych Teka Białowieska.


Słowa kluczowe:

Feliks Nowowiejski, Rudolf Nowowiejski, Music, Lviv, Vilnius


Ankudowicz-Bieńkowska M., Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.
Ankudowicz-Bieńkowska M., Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej międzywojennego Wilna, w: Kompozytorzy w kulturze XX- wiecznej Warmii, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2009, s. 51-56.
Ankudowicz-Bieńkowska M., Trzy nieznane listy Feliksa Nowowiejskiego do profesora wileńskiego konserwatorium Władysława Kalinowskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1979 nr 1, s. 83 – 89.
Boehm J., Feliks Nowowiejski. Artysta i wychowawca, Olsztyn 1985.
Boehm J., Powiązanie z krajem i rozwój artystyczny Feliksa Nowowiejskiego w latach 1905-1909, „Rocznik Olsztyński” 1970, t. 9, s. 128-159.
Dulisz I., Kilka uwag o życiu i twórczości Rudolfa Nowowiejskiego, w: Edukacja i uczestnictwo w kulturze muzycznej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2011, s. 55-65.
Dulisz I., Wileński epizod Feliksa Nowowiejskiego, w: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją, Katowice 2008, s. 279-286.
Nowowiejscy F.M. i K., Dookoła kompozytora, Poznań 1968.
Oracki T., Nowowiejski Rudolf, w: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 233-234.
Tatarska J., Nowowiejski Feliks, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna N-Pa, red. E. Dziębowskiej, Kraków 2002, s. 118-122.
Nowowiejski Feliks, w: Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, [online] http://www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu/
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Dulisz, I. (2018). Wschodnie kontakty Feliksa i Rudolfa Nowowiejskich (Lwów - Wilno - Białowieża). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 37–46. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1954

Ilona Dulisz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie