Obraz emigracji rosyjskiej w twórczości Władimira Maksimowa

Izabella Siemianowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Vladimir Maximov in his journalistic writing, prose and dramaturgy has devoted considera- ble attention to the Russian emigration. The writer was interested in emigration as a phenomenon, In his literary output he outlined a picture of an emigration environment which can be referred to as ambiguous. The present article is an attempt at presenting a picture of the Russian emigration seen from the angle of Vladimir Maximov personal experiences, observations and considerations.


Słowa kluczowe:

Vladimir Maximov, Russian emigration, „the third wave” of the Russian emigration, emigration journal „Kontinent”, journalistic writing, prose, Vladimir Maximov’s drama


В. Иверни, Тревога, „Континент”, 1980, № 25, с. 392.
Д. Глэд, Беседы в изгнании, Москва 1991, с. 258.
В. Максимов, Публицистика, Москва 1993.
П. Алешкин, Каким я его знал, „Литературная Россия”, 1996, № 13, с. 7.
L. Suchanek, Literatura jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy, [W:] Emigracja i samizdat. Szkic o współczesnej prozie rosyjskiej, Kraków 1993, s. 18.
A. Drawicz, Spór o Rosję, Warszawa 1992.
Ю. Рябинин, Литература, там, где есть боль, „Литературная газета”, 1994, № 10, с. 16.
J. Szymak-Rejferowa, Spotkanie z Władimirem Maksimowem, [W:] „Literatura”, 1993, nr 4/10.
K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001.
W. Maksimow, Wędrowanie ku śmierci, przekład H. Broniatowska, Warszawa 2003.
A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 1995.
W. Piłat, Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn 1995.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Siemianowska, I. (2018). Obraz emigracji rosyjskiej w twórczości Władimira Maksimowa. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 155–167. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1999

Izabella Siemianowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie