Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia

Agata Buchowiecka-Fudała

Uniwersytet Warszawski

Dorota Piekarska-Winkler

Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The purpose of this paper is to discuss the role of new findings on the mechanisms of learning and the development of information technology. The authors draw attention to the role of the teachers who feel inspired by the work and who want to modify the glottodidactics workshop, to stimulate curiosity of students, to develop their independence and create conditions for the development of formal education and the need for long-life-learning. Two concepts take on a fundamental importance: the dialogue of cultures and strong links between language and culture, expressed in principle - “language through culture, culture through language”.


Słowa kluczowe:

teaching Russian as a foreign language, role of the teachers, glottodidactics work- shops, stimulate curiosity, dialogue of cultures


http://www.marcprensky.com/writing/prensky (dostęp 11.07. 2013).
http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/wno3x1tnli5gbfq6frg8fsza7xh23z.pdf (dostęp 11.07. 2013).
J. Semków, Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; Znaczenie nauczyciela-mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. Mierzejewskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji (23 czerwca 2005 r.), Akademia Ekonomiczna, Wrocław, s. 39.
W. A. Piegzik, Nauczyciel- badaczem; przykład wykorzystania metodologii badania w działaniu w pracy projektowej uczących się języka francuskiego, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro pod redakcją M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej. Poznań-Kalisz 2009, s. 518-525.
Z. Kwieciński , Tropy, ślady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań-Olsztyn 2000, s. 17.
E. Widota, Przebieg i organizacja procesu kształcenia [w:] A. Siemak-Tylikowska, E. Dębska, E. Widota, K. Pierścieniak, Dydaktyka szkoły wyższej, Warszawa 2011, s. 56-65.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Buchowiecka-Fudała, A., & Piekarska-Winkler, D. (2018). Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 179–190. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2001

Agata Buchowiecka-Fudała 
Uniwersytet Warszawski
Dorota Piekarska-Winkler 
Uniwersytet Warszawski