Zjawisko „wędrówki neologizmów” między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski)

Marcin Dziwisz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieAbstrakt

This paper analyses the problem of ”transition” of neologisms created by the author among texts of fantasy literature. Our research is based on the texts of J. R.R. Tolkien and A. Sapkowski „Transition” of neologisms created by the author will be considered as a sort of borrowing of this kind of lexicon from already existing translations and using it in their works, where it starts to function not as equivalent, but as a part of new, created in a given language original text. It is also worth mentioning, that process of “transition” of neologisms created by the author, between different texts has quite dynamic nature. That is because it might be infinite. Equivalents created by a translator may be used by different authors, as a part of lexicon of the language, to which those were previously translated, therefore, might still be translated.


Słowa kluczowe:

neologism, fantasy literature, equivalent, transition of neologisms, text


Chomik M., Neofrazeologizmy, a odmienność świata przedstawionego w twórczości braci Strugackich, [w:] Pstyga A. (red.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2005.
Krajewska M., Świat kosmicznej przyrody Stanisława Lema w przekładach na język rosyjski, [w:] Pstyga A. (red.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2005.
Бережна М.В., Переклад зоонімів у дитячій літературі жанру фентезі, [в:] Вісник Київського Національного лінгвістичного універсітету, Київ 2012.
А.В. Федоров, Основы общей теории перевода, Москва 1968, c. 181.
Н. Ю. Стафєєва, Особливості перекладу безеквівалентної авторської лексики в жанрі фентезі на матеріалі “Володар Перснів” Дж. Р. Р. Толкієна, [w:] Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (201), Ч. ІІ, Луганськ 2010, s. 25.
J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2012.
J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni, Bractwo Pierścienia, tłum. J. Łoziński, Poznań 1996.
J. R. R. Tolkien., Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2008.
Дж. Р. Р. Толкин, Властелтн Колец, пер. В. Муравьев, А. Кистяковский, Москва 2008.
A. Сапковский, Меч Предназначения, пер. E. Вайсброт, Москва 2005.
Webster’s Third New International Dictionary, Springfield 1981.
R. Lewicki, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.
http://info.wiadomosci.gazeta.pl/
Brown L. (red.),The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford 1993.
Токарев С.А. (ред.), Мифы народов мира, Москва 1992.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Dziwisz, M. (2018). Zjawisko „wędrówki neologizmów” między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 207–215. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2003

Marcin Dziwisz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie