Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych

Anna Rygorowicz-Kuźma

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

This article focuses on Orthodox terminology found in modern Russian-Polish general dictionaries: Wielki słownik rosyjsko-polski by A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Martyniakowa and Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim edited by J. Wawrzyńczyk. The author shows the extent given lexicon is reflected in dictionaries, explores the ways of its translation and presents strengths and weaknesses of elaboration of entry articles. The analysis of translated equivalents also permits the identification of the main tendencies in Orthodox termino- logy in the Polish language.


Słowa kluczowe:

Orthodox terminology, bilingual dictionaries, translation, Polish language, Russian language


Н. А. Купина, Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции, Екатеринбург 1995.
K. Rutkowski, Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego, Białystok 2007.
J. Wawrzyńczyk, Rosyjsko-polskie relacje przekładowe w praktyce leksykograficznej, Warszawa 1997.
Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, pod red. W. Chlebdy, Opole 2011.
Большой толковый словарь русского языка, главн. ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 1998.
J. Wawrzyńczyk, Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu rosyjsko-polskiego, t. II, Łódź 2001.
R. Lewicki, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2002.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Rygorowicz-Kuźma, A. (2018). Terminologia prawosławna w rosyjsko-polskich słownikach ogólnych. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 261–271. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2008

Anna Rygorowicz-Kuźma 
Uniwersytet w Białymstoku