Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej „Stare lustro”. Próba kognitywnej analizy wybranych utworów

Olga Letka-Spychała

OlsztynAbstrakt

Inna Lisnyanskaya is one of the most popular contemporary Russian poetesses. She was born
in Baku in 1928. In 1960 she moved to Russia and got married to a translator and poet Siemion
Lipkin. She has penned many series of poems i.a. Do not just love, Rain and mirrors, At the edge
of sleep. She was awarded the Poet Prize in 2009.
Present article is devoted to the metaphorical representation of mirrors in Lisnyanskayas
poems. The analysis is performed in the light of the cognitive poetics. The author is focusing on
the cognitive theory about conceptual metaphors and prototype theory.
Лиснянская И. 2002. „Старое зеркало”. Знамя (4).

Jakel Olaf. 2003. Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kraków: Universitas .

Lakoff George, Turner Mark. 1980. Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Stockwell Peter. 2003. Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków: Universitas.

Świątek Jerzy. 2003. W świecie powszechnej metafory. Warszawa: Wydawnictwo PAN.

Tabakowska Elżbieta. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków: Universitas.
Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Letka-Spychała, O. (2012). Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej „Stare lustro”. Próba kognitywnej analizy wybranych utworów. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 81–91. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2263

Olga Letka-Spychała 
Olsztyn