Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010, ss. 215.

Irena Rudziewicz

OlsztynAbstrakt

----------

Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Rudziewicz, I. (2012). Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod redakcją Jolanty Kazimierczyk i Grażyny Lisowskiej, Akademia Pomorska, Słupsk 2010, ss. 215. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 273–276. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2281

Irena Rudziewicz 
Olsztyn