Życie człowieka w semiotyce koloru na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego (część I)

Andrzej Narloch

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

In the contemporary linguistic research, the colour system occupies a special position. Today’s culture space is supersaturated with colours, which are important semiotic components of human functioning and their relationships with other people. This paper attempts to describe colour semiotics from the point of view of the human’s development period. The author tries to find an answer to the question whether colours can also determine the age frame of a person. First, the relationship between colours and time is analysed. The suggested description of the stages of life through
the colour spectrum shall allow answering the question how the respective stages of human life are determined by the colours assigned to them by the culture.


Słowa kluczowe:

colour, time, metaphor, human ontogenesis, phraseologism

Bjelajeva Ina. 2005. Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Hartman Taylor. 1999. Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach. Warszawa: Wydawnictwo Amber.
Jopkiewicz Andrzej. 2001. Okresy rozwoju osobniczego a cykl rozwoju i regresu. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” nr 8: 11–23.
Komorowska Ewa. 2010. Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Kulʹpina Valentina Grigorʹevna. 2001. Lingvistika cveta. Terminy cveta v polʹskomi russkom âzykah. Moskva: Izd-vo Moskovskij licej [Кульпина Валентина Григорьевна. 2001. Лингвистика цвета. Термины цвета в польском и русском языках. Москва: Изд-во Московский лицей].
Kustova Galina, Rachilina Ekaterina. 2003. O nazwach barw зелёный i жёлтый w języku rosyjskim. W: Studia z semantyki porównawczej, nazwy braw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Cz. II. Red. Grzegorczykowa R., Waszakowa K. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 23–36.
Narloch Andrzej. 2006. Prefiksalʹnye prilagatelʹnye cveta v sovremennoj russkoj presse. „Studia Rossica Posnaniensia” vol. XXXIII: 77–83 [Narloch Аndrzej. 2006. Префиксальные прилагательные цвета в современной русской прессе. „Studia Rossica Posnaniensia” vol. XXXIII: 77–83].
Narloch Andrzej. 2013. Cvetooboznačeniâ v russkom i polʹskom âzykah. Strukturno-semantičeskij terminologičeskij i kognitivnyj aspekty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [Narloch Andrzej. 2013. Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza].
Sorokin Ûrij Aleksandrovič, Markovina Irina Ûrʹevna, Krûkov Anatolij Nikolaevič i dr. 1998. Ètnopsiholingvistika. Moskva: Nauka [Сорокин Юрий Александрович, Марковина Ирина Юрьевна, Крюков Анатолий Николаевич и др. 1998. Этнопсихолингвистика. Москва: Наука]. Woszczek Marek. 2012. Filozoficzny problem czasu i przestrzeni u Leibniza. „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” nr 1: 106–110. Zych Anna. 1999. Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By /
Share

Narloch, A. (2018). Życie człowieka w semiotyce koloru na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego (część I). Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 89–98. https://doi.org/10.31648/apr.2821

Andrzej Narloch 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu