Dzieci i ryby głosu nie mają? O kształtowaniu kompetencji społecznych i językowych w procesie nauczania języka rosyjskiego

Gabriela Sitkiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Joanna Darda-Gramatyka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie


Abstrakt

In the modern world, foreign languages are a tool being used in work by many young persons, and as a consequence – students are interested in the practical knowledge of a foreign language. There are not many useful tools to learn Russian on the market, and those available do not satisfy the needs, so we use different methods in the process of teaching – exercises with the elements
of competition, games and its mechanics (e.g. our original project of a language game, city language game). It allows us to watch to which extent students are aware of group processes they participate in, and how those processes influence their motivation to learn a foreign language. The results of our research show that the methods we use have the impact on the social competencies of students and the effect they have on each other is linked directly with their motivation to improve their language skills. It is crucial to recognise the impact of group processes on a person, because when these processes are efficiently managed they become a useful tool in planning the strategy of teaching in order to improve students’ efficiency in obtaining their goals. However, the group influence on a single person and the facilitation are not new issues, they are still interesting and requiring new research.


Słowa kluczowe:

social competencies, linguistics competencies, group processes in learning Russian, motivatio, facilitation

Chmielecka Ewa. 2010. Kompetencje personalne i społeczne. W: Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Red. Chmielecka E. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 139–146.
Chrost Marzena. 2012. Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży. Kraków: WAM.
Goleman Daniel. 1997. Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina. Jakubowska Urszula. 1996. Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. „Przegląd Psychologiczny” nr 39: 29–40.
Okoń Wincenty. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Podlacha Magdalena. 2015. Miejsce e-learningu we współczesnych metodach nauczania. W: Echa Ideatorium. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański: 113–125.
Siek-Kozub Teresa. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WAM. Tomorowicz Agnieszka. 2011. Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym. „Psychiatria” t. 8, nr 3: 91–96.
Źródła internetowe
Chmielecka Ewa. Edukacja dla społeczeństwa mądrości. (online) http://e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/01_e-edukacja.pdf (dostęp 27.05.2018).
Kompetencje społeczne – dlaczego warto uczyć ich w szkole. Wywiad z Markiem Smulczykiem. (online) http://fcedu.pl/kompetencje-spoleczne-dlaczego-trzeba-ich-uczyc/ (dostęp 18.05.2018).
Kubryń Maciej. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Krok po kroku. Poradnik. (online) https://sspw.pl/sites/ default/files/files/KRK.pdf (dostęp 27.05.2018).
Piwowarczyk Anna. 2015. Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej. „e-mentor” nr 1 (58): 12. (online) http://dx.doi.org/10.15219/em58.1152 (dostęp 27.05.2018).
Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By /
Share

Sitkiewicz, G., & Darda-Gramatyka, J. (2018). Dzieci i ryby głosu nie mają? O kształtowaniu kompetencji społecznych i językowych w procesie nauczania języka rosyjskiego. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 71–88. https://doi.org/10.31648/apr.2824

Gabriela Sitkiewicz 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Joanna Darda-Gramatyka 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie