Опыт эмиграции в поэтическом творчестве Александра Галича

Bartosz Osiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

This article is devoted to an analysis of the autobiographical experience of emigration in Alexander Galich’s poetry. Galich’s poetic texts are able to reflect the state of the writing subject, revealing to the reader the depth of his feelings and emotions and showing the features of his intimate world. The lyrics of Galich, an emigrant, are full of autobiographical experience and are rich in the “exile” time-spatial component associated with the author’s biography. In formal-compositional terms, his poems are distinguished by a broken harmony and integrity. However, as life experience showed, emigration turned out to be a serious test for the writer, leaving an indelible mark on his psyche and creative legacy.


Słowa kluczowe:

Alexander Galich, emigration literature, auto/biographical methodology, geopoetic, auto/bio/geo/graphy


Andreeva D. 1978. Rossii serdce ne zabudet... O tvorčestve Aleksandra Galiča. «Grani» No 109: 215–228 [Андреева Д. 1978. России сердце не забудет... О творчестве Александра Га лича. «Грани» No 109: 215–228].

Betaki Vasilij. 2006. Primečaniâ. V: Galič A. Stihotvoreniâ i poèmy. Vstup. st., sost., podg. teksta i primeč. Betaki V. Sankt-Peterburg: Gumanitarnoe agentstvo «Akademičeskij proekt». Izda-telʹstvo DNK: 331–365 [Бетаки Василий. 2006. Примечания. В: Галич А. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. Бетаки В. Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект». Издательство ДНК: 331–365].

Czermińska Małgorzata. 2011. Miejsca autobiograf iczne. Propoz ycja w ramach geopoet yk i. „Teksty Drugie” nr 5: 183–200.

de Staël Germaine. 1910. Dix années d’exil. Paris: Renaissance du Livre.

Galič Aleksandr. 1972. Staryj princ. «Kogda-nibudʹ došlyj istorik». «Â v putʹ sobiralsâ vsegda nalegke...». «Ot bedy moej pustâkovoj». Pesnâ. Stihi. «Grani» No 83: 4–13 [Галич Александр. 1972. Старый принц. «Когда-нибудь дошлый историк». «Я в путь собирался всегда на-легке...». «От беды моей пустяковой». Песня. Стихи. «Грани» No 83: 4–13].

Galič Aleksandr. 1974. Rusʹ. Zaklinanie Dobra i Zla. Stihi. «Grani» No 92–93: 3–7 [Галич Алек-сандр. 1974. Русь. Заклинание Добра и Зла. Стихи. «Грани» No 92–93: 3–7].

Galič Aleksandr. 1975. Cikl stihot vorenij. «Kontinent» No 2: 83–93 [Галич Александр. 1975. Цик л стихотворений. «Континент» No 2: 83–93].

Galič Aleksandr. 2006. Stihotvoreniâ i poèmy. Vstup. st., sost., podg. teksta i primeč. Betaki V. Sankt-Peterburg: Gumanitarnoe agentstvo «Akademičeskij proekt». Izdatelʹstvo DNK [Га-лич Александр. 2006. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. Бетаки В. Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академический проект». Изда-тельство ДНК].

Krasovskij O. 1974. Pâtʹ dnej s Aleksandrom Galičem. «Posev» No 10 (1209) oktâbrʹ: 54–58 [Кра-совский О. 1974. Пять дней с Александром Галичем. «Посев» No 10 (1209) октябрь: 54–58].

Opulʹskij Alʹbert. 1981. Aleksandr Galič. «Grani» No 119: 264–276 [Опульский Альберт. 1981. Александр Галич. «Грани» No 119: 264–276].

Osiewicz Bartosz. 2016. Formy i źródła poezji Aleksandra Galicza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Poèt y ne umiraût. 1977. «Vremâ i my» No 24: 4 [Поэты не умирают. 1977. «Время и мы» No 24: 4].

Romanov Evgenij. 1978. Voz vraŝenie. Pamâti Alek sandra Arkadʹeviča Galiča. «Posev» No 2 (1249) fevralʹ: 2–3 [Романов Евгений. 1978. Возвращение. Памяти Александра Аркадьевича Галича. «Посев» No 2 (1249) февраль: 2–3].

Rybicka Elżbieta. 2011. Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia Analiza porównawcza pojęć. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 2: 27–39.

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Sławiński Janusz. 2000. Autobiografia. W: Słownik terminów literackich. Red. Sławiński J. Wro-cław–Warszawa–Kraków: Ossolineum: 50–51.

U nas v gostâh. Vstreča s A. Galičem. 1974. «Posev» No 7 (1206) iûlʹ: 62–63 [У нас в гостях. Встреча с А. Галичем. 1974. «Посев» No 7 (1206) июль: 62–63].

Unterman Alan. 2003. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. Z ang. przeł. Zienkiewicz O. Warszawa: Książka i Wiedza.

Żuławski Juliusz. 1986. Przedmowa. W: Byron. Wybór dzieł. T. I: Wiersze, poematy, „Wędrówki Czajld Harolda”. Przeł. Kasprowicz J., Mickiewicz A., Odyniec A.E. i in. Wyb., przedm., red. i przyp. Żuławski J. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy: 5–38.

(online) Teatr Szutnik. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Ballada o Galiczu, reż. Jatczak G., scen. Osiewicz B., Poznań, 12.06.2017, https://www.youtube.com/watch?v=Dys-ZOZJN1ms (dostęp 14.06.2019).

(online) Studenčeskij teatr «Šutnik», https://touch.facebook.com/Szutnik/ (dostup 14.06.2019) [Студенческий театр «Шутник», https://touch.facebook.com/Szutnik/ (доступ 14.06.2019)].

Opublikowane
2019-12-30

Cited By /
Share

Osiewicz, B. (2019). Опыт эмиграции в поэтическом творчестве Александра Галича. Acta Polono-Ruthenica, 4(XXIV), 21–32. https://doi.org/10.31648/apr.4871

Bartosz Osiewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu