Odkrywanie świadomości religijnej w literaturze emigracji rosyjskiej pierwszej fali (o powieści Druga miłość Wasilija Janowskiego)

Patryk Witczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Abstrakt

Vasily Yanovsky belongs to the younger generation of the first wave of Russian emigration. In his works, he combined the traditions of 19th-century Russian realism as well as the tendencies of Western literature in Europe. The article is an analysis of Yanovsky’s story The Second Lovein which the author shows the life in Paris from a Russian exile’s perspective. The writer gives an account of a dramatic decline in moral values in the face of poverty and loneliness by making refer-ence to the poetics of naturalism and the genre of so-called “human document”. The Orthodox faith in Yanovsky’s story becomes a source of hope for an emigrant’s survival.


Słowa kluczowe:

Russian emigration, religion in literature, Vasily Yanovsky, human document


Adamovič Georgij. 2006. Odinočestvo i svoboda. Moskva: Azbuka-klassika [Адамович Георгий. 2006. Одиночество и свобода. Москва: Азбука-классика].

Adamovič Georgij. 2014. Recenziâ na: Ânovskijv. S. Lûbovʹ vtoraâ. W: Ânovskij V. Lûbovʹ vtoraâ. Izbrannaâ proza. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie: 567 [Адамович Георгий. 2014. Рецен-зия на: Яновский В.С. Любовь вторая. W: Яновский B. Любовь вторая. Избранная проза. Москва: Новое литературное обозрение: 567].

Adamovič Georgij. 2017. „Sovremennye zapiski”, kniga 53-â. Častʹ literaturnaâ. W: Sobranie sočinenij. Literaturnye zametki v 5 knigah. Kn. 2: „Poslednie novosti” 1932–1933. Podg. teksta i prim. Korostelev O. Sankt-Peterburg: Aletejâ: 359 [Адамович Георгий. 2017. „Современные записки”, книга 53-я. Часть литературная. W: Собрание сочинений. Литературные за-метки в 5 книгах. Кн. 2: „Последние новости” 1932–1933. Подг. текста и прим. Коростелев О. Санкт-Петербург: Алетейя: 359].

Ânovskij Vasilij. 1933. Preobraženie. „Sovremennye zapiski” No LIII: 113–146 [Яновский Василий. 1933. Преображение. „Современные записки” No LIII: 113–146].

Ânovskij Vasilij. 2014. Lûbovʹ vtoraâ. Izbrannaâ proza. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie [Яновский Василий. 2014. Любовь вторая. Избранная проза. Москва: Новое литературное обозрение].

Gennep Arnold. 2006. Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Tłum. Biały B. War-szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Glèd Džon. 1991. Besedy v izgnanii. Moskva: Knižnaâ palata [Глэд Джон. 1991. Беседы в изгнании. Москва: Книжная палата].

Hodasevič Vladislav. 2014. Lûbovʹ vtoraâ. W: Ânovskij V. Lûbovʹ vtoraâ. Izbrannaâ proza. Mo-skva: Novoe literaturnoe obozrenie: 574–576 [Ходасевич Владислав. 2014. Любовь вторая. W: Яновский B. Любовь вторая. Избранная проза. Москва: Новое литературное обозре-ние: 574–576].

Kostikov Vâčeslav. 1990. Ne budem proklinatʹ izgnanie... Puti i sudʹby russkoj èmigracii. Moskva: Meždunarodnye otnošeniâ [Костиков Вячеслав. 1990. Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции. Москва: Международные отношения].

Poplavskij Boris. 2009. Sobranie sočinenij v treh tomah. T. 3: Statʹi,dnevniki, pisʹma. Moskva: Knižnica-Russkij putʹ-Soglasie [Поплавский Борис. 2009. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3: Статьи, дневники, письма. Москва: Книжница-Русский путь-Согласие].

Rubins Marʹâ. 2014. Strannyj pisatelʹ russkogo zarubežʹâ. W: Ânovskij V. Lûbovʹ vtoraâ. Izbrannaâ proza. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie: 5–30 [Рубинс Мария. 2014. Странный писатель русского зарубежья. W: Яновский В. Любовь вторая. Избранная проза. Москва: Новое литературное обозрение: 5–30].

Rubins Marʹâ. 2017. Russkij Monparnas. Parižskaâ proza 1920–1930-h godov. Moskva: Novoe lite-raturnoe obozrenie [Рубинс Мария. 2017. Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов. Москва: Новое литературное обозрение].

Witczak Patryk. 2019. Niezauważone pokolenie emigracji rosyjskiej pierwszej fali (o wspomnieniach Władimira Warszawskiego). „Acta Polono-Ruthenica” nr XXIV/1: 63–74.

Woźniak Anna. 2002. Wstęp. W: Duchowość i sacrum w literaturze emigracji Słowian Wschodnich. Red. Woźniak A., Kawecka M. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: 3–18.

Zernov Nikolaj. 1991. Russkoe religioznoe vozroždenie XX veka. Paris: YMCA-PRESS [Зернов Николай. 1991. Русское религиозное возрождение ХХ века. Paris: YMCA-PRESS].
Pobierz


Opublikowane
2019-12-30

Cited By /
Share

Witczak, P. (2019). Odkrywanie świadomości religijnej w literaturze emigracji rosyjskiej pierwszej fali (o powieści Druga miłość Wasilija Janowskiego). Acta Polono-Ruthenica, 4(XXIV), 65–76. https://doi.org/10.31648/apr.4873

Patryk Witczak 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy