Przymiotniki radosny i wesoły i ich rosyjskie ekwiwalenty przekładowe

Anna Rudyk

Uniwersytet Rzeszowski


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza rosyjskich odpowiedników przekładowych wyrazów radosny i wesoły, będących leksykalnymi wykładnikami radości i wesołości. Cel pracy to wyodrębnienie poszczególnych znaczeń emotywnych wyrażanych przez teleksemy. Znaczenia zostaną zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z tekstów współczesnej polskiej prozy i jej tłumaczenia na język rosyjski. Kolejnym zadaniem jest przegląd zastosowanych odpowiedników tych wyrazów i porównanie ich z ekwiwalentami zamieszczonymi w słowniku przekładowym. Mimo iż radość i wesołość to odmienne doznania pozytywne, okazuje się, że poddane analizie przymiotniki mogą być w wielu kontekstach używane wymiennie. Rosyjskie leksemy радостный i веселый występują w słowniku przekładowym jako ekwiwalenty każdego z analizowanych wyrazów. Badanie pokazuje, że przymiotniki radosny i wesoły mogą wyrażać różne sensy emotywne. Oprócz odpowiedników zawartych w słowniku przekładowym wykorzystywane są też inne jednostki leksykalne, często inne części mowy. Badanie pokazało, że określone znaczenia emotywne mogą być wyrażane za pomocą różnych środków.


Słowa kluczowe:

adjective, joy, cheerfulness, emotions, Polish and Russian linguistics


Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka [The Great Dictionary of Russian Language]. 2014. Ed. Kuznecov S.A. Available at: www.gramota.ru (Accessed 28 May 2021). (In Russian)   Google Scholar

Borek Małgorzata. 2012. Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Katowice, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. (In Polish)   Google Scholar

Data Krystyna. 2000. W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?. In: Język a kultura. Vol. 14: Uczucia w języku i tekście. Eds Nowakowska-Kempna I., Dąbrowska A., Anusiewicz J. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 245−252. (In Polish)   Google Scholar

Hessen Dymitr, Stypuła Ryszard. 1979. Wielki słownik polsko-rosyjski. P–Ż. Moscow–Warsaw, Wiedza Powszechna–Русский язык. (In Polish)   Google Scholar

Izard Kèrrol. 1980. Èmocii čeloveka [Human emotions]. Moscow, Izdatelʹstvo MGU. (In Russian)   Google Scholar

Kolbeneva Marina, Aleksandrov Ûrij. 2010. Organy čuvstv, èmocii i prilagatelʹnye russkogo âzyka   Google Scholar

[Sence organs, emotions and adjectives of the Russian language]. Moscow, Âzyki Slavânskih Kulʹtur. (In Russian)   Google Scholar

Piasecka Agata. 2013. Studium lingwistyczne i kulturologiczne rosyjskich frazeologizmów z komponentami серце i душа. Łódź, Primum Verbum. (In Polish)   Google Scholar

Slovarʹ russkogo âzyka [Dictionary of the Russian Language]. 1999. Ed. Evgenʹeva A.P. Available at: https://kartaslov.ru (Accessed 21 June 2021). (In Russian)   Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego. Ed. Żmigrodzki P. Available at: http://wsjp.pl (Accessed 10 June 2021). (In Polish)   Google Scholar

Wierzbicka Anna. 1971. Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warsaw, Wiedza Powszechna.   Google Scholar

(In Polish)   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-30

Cited By /
Share

Rudyk, A. (2021). Przymiotniki radosny i wesoły i ich rosyjskie ekwiwalenty przekładowe . Acta Polono-Ruthenica, 3(XXVI), 147–160. https://doi.org/10.31648/apr.7120

Anna Rudyk 
Uniwersytet Rzeszowski