Opublikowane: 2020-10-031

Wpływ terminologii europejskiego prawa administracyjnego na aktualizację siatki pojęciowej prawa administracyjnego Ukrainy: aspekt filologiczno-prawny

Ołesia Radyszewska
Civitas et Lex
Dział: Nauki o polityce i administracji
https://doi.org/10.31648/cetl.5302

Abstrakt

Wpływ terminologii europejskiego prawa administracyjnego na aktualizację siatki pojęciowej prawa administracyjnego Ukrainy: aspekt filologiczno-prawnyW kontekście integracji europejsko-euroatlantyckiej terminologia krajowa prawa administracyjnego ulega znaczącym zmianom: następuje ponowna ocena głównych kategorii prawnych, wprowadzane są nowe terminy, które nie są specyficzne dla ukraińskiego systemu terminologicznego, są stosowane konstrukcje językowe, które modyfikują się w procesie kontekstualizacji. W tym artykule autor analizuje pojęcia, cechy i problemy pojawiające się podczas tłumaczenia terminów używanych w dorobku wspólnotowym Unii Europejskiej i Rady Europy w sferze prawa administracyjnego, a także doktryny europejskiego prawa administracyjnego; określa ich wpływ na aktualizację siatki pojęciowej współczesnego prawa administracyjnego Ukrainy. Autor zwraca szczególną uwagę na kwestie tłumaczenia i wprowadzania angielskich terminów do krajowego prawa administracyjnego takich jak: administracja publiczna, interes publiczny, dobra administraca, dobre zarządzania, organ władzy publicznej itp. Wyodrębniono problemy pojawiające się podczas tłumaczenia terminologii administracyjno-prawnej przez tłumaczy z języków europejskich (w tym angielskiego), a także sposoby ich przezwyciężenia.

 

Słowa kluczowe:

Słowa kluczowe: terminologia, europeizacja, tłumaczenia prawne, prawo UE, administracja publiczna, prawo administracyjne., Key words: terminology, Europeanization, legal translation, EU law, public administration, administrative law

Zasady cytowania

Radyszewska, O. (2020). Wpływ terminologii europejskiego prawa administracyjnego na aktualizację siatki pojęciowej prawa administracyjnego Ukrainy: aspekt filologiczno-prawny. Civitas Et Lex, 27(3), 55–67. https://doi.org/10.31648/cetl.5302

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.