The proper names of Escape Rooms in Poland

Martyna Gibka

Politechnika Koszalińska
https://orcid.org/0000-0002-9184-7789


Abstract

The article discusses the names of Escape Rooms in Poland. The study shows that
 the names of Escape Rooms do not serve only their primary, identifying-differential function, but also a number of secondary roles, for instance, the semantic or localising ones. It has been demonstrated that the features most commonly used by the name-givers are the characteristics of the named rooms.


Keywords:

linguistics, onomastics, functions of proper names, Escape Rooms


Breza, E. (2005). Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy). Polskie nazwy własne: encyklopedia, Rzetelska-Feleszko (red.), Kraków: Wydawnictwo IJP PAN, 343-361.   Google Scholar

Cieślikowa, A. (1993). Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. Onomastyka literacka, Biolik (red.), Olsztyn: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 33-39.   Google Scholar

Gałkowski, A. (2011). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Wydanie II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Gałkowski, A. (2015). Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Sarnowska-Giefing, Balowski, Graf (red.), Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, 171-180.   Google Scholar

Gibka, M. K. (2018). Funkcje nazw własnych postaci w powieści. Ujęcie teoretyczne i jego praktyczne zastosowanie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.   Google Scholar

Graf, M. (2003). E-nimy jako nowa kategoria nazewnicza. Metodologia badań onomastycznych, Biolik (red.), Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 639-643.   Google Scholar

Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.   Google Scholar

Kuć, J. (2015). Przekształcenia chrematonimów a ich funkcje. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Sarnowska-Giefing, Balowski, Graf (red.), Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, 319-329.   Google Scholar

Rutkowski, M. (2001). Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.   Google Scholar

SGP: Abramowiczówna, Z. (red.) (1958-1965). Słownik grecko-polski, t.1-4. Warszawa: PWN.   Google Scholar

Siwiec, A. (2003). Nazwy handlowe i ich uwarunkowania społeczno-komunikacyjne (od kultury zideologizowanej do kultury skomercjalizowanej i reklamy). Metodologia badań onomastycznych, Biolik (red.), Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 543-555.   Google Scholar

Tomasik, P. (2015). Współczesna urbanonimia oczami chrematonomasty. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Sarnowska-Giefing, Balowski, Graf (red.), Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, 665-671.   Google Scholar

Ułańska, M. (2015). Funkcje nazw firm (na przykładzie łódzkich chrematonimów). Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Sarnowska-Giefing, Balowski, Graf (red.), Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, 681-695.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Gibka, M. (2019). The proper names of Escape Rooms in Poland. Prace Językoznawcze, 21(2), 47–55. https://doi.org/10.31648/pj.3909

Martyna Gibka 
Politechnika Koszalińska
https://orcid.org/0000-0002-9184-7789License

Copyright (c) 2019 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.