Selected linguistic aspects of content designers’ posts (on Coca-Cola brand example)

Krzysztof Ozga

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7717-010X


Abstract

The paper is an attempt to linguistically describe the most important features of the language of contemporary online advertising. The aim of the article is to present and analyze the changes in language caused by modern forms of communication in context of contemporary content marketing strategies on social media sites. The author based the research on a selection of language aspects of posts appearing on Facebook and on the Coca-Cola fan page. The characteristics of the linguistic properties adopted for the study concern three research areas: lexis, grammar (with particular emphasis on syntax) and textual phenomena.


Keywords:

social media, content designer, Internet


Adamska K. (2015): Hashtag, czyli komunikat? Rola i funkcje hashtagów na Twitterze, „Studia Medioznawcze” nr 3, s. 61-70.   Google Scholar

BA. (BD): Jasnopis, , dostęp: 20.09.2018.   Google Scholar

Bajerowa I. (1980): Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Bańko M. (BD): Portfolio, , dostęp: 20.09.2018.   Google Scholar

Bogusławski A. (1977): O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, „Przegląd Humanistyczny” nr 2, s. 39-56.   Google Scholar

Bolter J. D. (2014): Przestrzeń pisma: komputery, hipertekst i remediacja druku, tłum. A. Małecka, M. Tabaczyński. Kraków.   Google Scholar

Bralczyk J. (1999): O językowych zwyczajach polskiej reklamy. [W:] Polszczyzna 2000. Red. W. Pisarek. Kraków, s. 218-226.   Google Scholar

Bralczyk J. (2004): Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Sopot.   Google Scholar

Ciechańska A. (2014): Moda językowa na Facebooku – nadużywane wyrazy i terminy. [W:] Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. Red. K. Burska, B. Cieśla. Łódź, s. 101-113.   Google Scholar

Dobrowolska M., Dziob A., Hojka B. (2013): Przymiotniki w Słowosieci 3.0, < http://clarin-pl.eu/wp-content/uploads/2017/06/PRZYMIOTNIK-w-S%C5%82owosieci-3.0.pdf>, dostęp: 20.09.2018.   Google Scholar

Gąsior M. (2013): Szał hashtagów, czyli #poconamteznaki, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Górecki M. (2014): Po co #hashtagi na Facebooku?, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Grzenia J. (2008): Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.   Google Scholar

Kutereba K. (2006): Czy emotikony są przejawem nowej funkcji znaków przestankowych? [W:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski. Olsztyn, s. 313-321.   Google Scholar

Majkowska G., Satkiewicz H. (1999): Język w mediach. [W:] Polszczyzna 2000. W. Pisarek. Kraków, s. 181-196.   Google Scholar

Motylski M. (BD): Social media mu nie straszne – content designer, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Moye Jay (2016): Taste the Feeling. Nowa, globalna kampania dla wszystkich marek Coca-Cola, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A. (2011): Internetowe grupy dyskusyjne: analiza językowa i charakterystyka gatunku. Olsztyn.   Google Scholar

Ozga K. (2017): Aspekty językowe w postach reklamowych marki Coca-Cola. Lwów, 173-178.   Google Scholar

Ozga K. (2018): Znaczenie i funkcje influencerów w zarządzaniu uwagą użytkowników serwisu Instagram [W:] Od naturalizacji do funkcjonalizacji. Taktyki używania serwisu Instagram. Red. M. Babecki, S. Żyliński. Olsztyn, s. 75-102.   Google Scholar

Pisarek W. (2000): Język w mediach, media w języku. [W:] Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, s. 9-18.   Google Scholar

Podracki J. (2004): Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa.   Google Scholar

Przyłubscy E. F. (1993): Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem. Warszawa.   Google Scholar

Richards S. (2017): Content Design. Londyn.   Google Scholar

Saloni Z. (2002): Czasownik polski: odmiana, słownik. Warszawa.   Google Scholar

Saloni Z. (2007): Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa.   Google Scholar

Skrzypczak J. (2014): Nowe media: dylematy, zagrożenia, szanse. Opole.   Google Scholar

Šmid W. (2016): Język reklamy. Warszawa.   Google Scholar

Sotrender (2016): Facebook Trends Polska, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Stawarz B. (2015): Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów. Warszawa.   Google Scholar

Szpunar M. (2008): Czym są nowe media – próba konceptualizacji. „Studia Medioznawcze” nr 4, s. 31-40.   Google Scholar

Szupryczyńska M. (1980): Opis składniowy polskiego przymiotnika. Toruń.   Google Scholar

Świeczak W. (2016): Wykorzystanie narzędzi strategii content marketing w polskich instytutach badawczych. „Marketing instytucji naukowych i badawczych nr 4, s. 103-134.   Google Scholar

The Nets (2016): 5 definicji content marketingu, które zapadają w pamięć, , dostęp 20.09.2018.   Google Scholar

Tokarski J. (1951): Czasowniki polskie: formy, typy, wyjątki, słownik. Warszawa.   Google Scholar

Więckiewicz-Archacka M. (2006): Emotikony – pismo obrazkowe XXI wieku. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” nr 2, s. 224-237.   Google Scholar

Wrycza J. (2008): Galaktyka języka Internetu. Gdynia.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Ozga, K. (2019). Selected linguistic aspects of content designers’ posts (on Coca-Cola brand example). Prace Językoznawcze, 21(2). https://doi.org/10.31648/pj.3911

Krzysztof Ozga 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7717-010X