Bilingualism and mutism in the context of delayed speech development

Joanna Kuć

Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-3978-9320


Abstract

The article is devoted to two phenomena – mutism and bilingualism, presented in a more
extensive neurological speech therapy perspective of delayed speech development, with
a description of a case study of a bilingual child who was verbally inhibited. In research
on pre-school children, the author attempted to define the complex linguistic situation
of a multilingual child who is silent, and the real context of her non-linguistic existence,
which is an important perspective on the specificity of the description of mutism, its background
and structure. The author observed this disorder in 4.5-year-old Armenian girl,
brought up in Poland since birth, in whom the symptoms of selective mutism appeared
when she went to kindergarten. A sample of speech obtained at home confirmed that the
girl communicates verbally in both languages. In kindergarten, she is silent, passive and withdrawn, while at home she is talkative, active and dominant, which is guaranteed by
her parents. Against the background of this case, there is also the issue of delayed speech
development, which is part of the phenomenon of multilingualism.


Keywords:

bilingualism, mutism, diagnosis, speech programming, delayed speech development


Aitchinson J. (1991): Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki. Przeł. M. Czarnecka. Warszawa.   Google Scholar

Anusiewicz J. (1994): Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław.   Google Scholar

Bernstein B. (1972): Social class, language and socialization. [W:] Language and Social Context. Red. P. P. Gigiloli. Harmonsworth.   Google Scholar

Cieszyńska-Rożek J. (2013): Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa. Kraków.   Google Scholar

Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Jarema M. (2018): Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych. „Psychiatria Polska” 52(2), s. 323–343.   Google Scholar

Kuros-Kowalska K. (2014): Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą. [W:] Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Red. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe. Gliwice, s. 171–190.   Google Scholar

Maćkiewicz J., Łuczyński E. (2009): Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia. Gdańsk.   Google Scholar

Mead M. (2000): Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Przeł. J. Hołówka. Warszawa.   Google Scholar

Tarkowski Z. (2015): Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. Gdańsk.   Google Scholar

Tarkowski Z. (2016): Stare i nowe testy rozwoju językowego. „Forum Logopedy” 1, s. 67–71.   Google Scholar

Tarkowski Z. (2017): Mutyzm psychogenny. [W:] Patologia mowy. Red. Z. Tarkowski. Gdańsk, s. 149–165 .   Google Scholar

Tarkowski Z. (2018): Terapia mutyzmu psychogennego. [W:] Metody terapii logopedycznej. Red. A. Domagała, U. Mirecka. Lublin, s. 201–217.   Google Scholar

Tarkowski Z., Wiewióra D. (2017): Bilingwizm a rozwój mowy dziecka. [W:] Studia logopedyczno-lingwistyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Edwarda Łuczyńskiego. Gdańsk, s. 109–131.   Google Scholar

Wodniecka Z., Mieszkowska K., Durlik J., Haman E. (2018): Kiedy 1+1≠2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i). [W:] Logopedia międzykulturowa. Red. E. Czaplewska. Gdańsk, s. 92–131.   Google Scholar


Published
2019-11-06

Cited by

Kuć, J. (2019). Bilingualism and mutism in the context of delayed speech development. Prace Językoznawcze, 21(4), 129–140. https://doi.org/10.31648/pj.4688

Joanna Kuć 
Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-3978-9320