"Prace Literaturoznawcze" to naukowy rocznik informujący na bieżąco o badaniach nad literaturą polską lub obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym oraz antropologicznym. Włącza się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczy w dyskusji na temat dawnej a także współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, wykorzystując współczesne metodologie literaturoznawcze. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 1/rok
 •  
 • ISSN: 2353-5164 (Online)
 •  
 • ISSN: 2353-5164 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
20 - 2019 r.

Index Copernicus
70,30 - 2018 r.


 • Index Copernicus
 • BazHum
 • CEEOL
 • CEJSH
 • Erich Plus
 • Europeana Collections
 • Pol-index
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych