Published: 2022-07-301

Ewa Zdrojkowska, Kronikarz warmińsko-mazurski. Historie z dawnych lat podług miesięcy rozpisane, Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio” Olsztyn, Olsztyn 2022, ss. 212

Joanna Chłosta-Zielonka
Prace Literaturoznawcze
Section: Reviews
https://doi.org/10.31648/pl.7878

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Download files

Citation rules

Chłosta-Zielonka, J. (2022). Ewa Zdrojkowska, Kronikarz warmińsko-mazurski. Historie z dawnych lat podług miesięcy rozpisane, Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio” Olsztyn, Olsztyn 2022, ss. 212. Prace Literaturoznawcze, (`10), 359–363. https://doi.org/10.31648/pl.7878

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.