"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ISSN: 0048-5675

Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.).

Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

ISSN: 0048-5675 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny na rok 2023

2023-03-06

KALENDARZ PUBLIKACYJNY NA ROK 2023 W CZASOPIŚMIE PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY – THE REVIEW OF PSYCHOLOGY:  

 

Numer 66(1): Kryzys wiarygodności w psychologii - przyczyny, przejawy, rozwiązania Redaktorzy: dr Arkadiusz Białek i dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ Nabór tekstów zamknięty/Submission is closed

Numer 66 (2): Reakcje jednostek na zagrożenie w perspektywie psychologicznej Redaktor: dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK
Nabór tekstów w trakcie/ Submission is open Termin nadsyłania abstraktów do 31 marca 2023

Numer 66 (3): Numer otwarty Termin nadsyłania tekstów: 30 lipca 2023 / Deadline for submission: July 30, 2023

Numer 66 (4): Global Perspectives on Psychology and Climate Change 
Guest Editor: dr Amanda Clinton, American Psychological Association 
Nabór tekstów w trakcie/ Submission is open Abstracts submission, June 1st 2023

Numer tematyczny 67(1) 2024 - Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce

2022-11-16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów do numeru tematycznego Przeglądu Psychologicznego dedykowanego zagadnieniom z zakresu neuropsychologii klinicznej (Ogłoszenie).

Terminy:  

  • abstrakty (do 500 słów) do końca kwietnia 2023 na adres (ewa.zawadzka@mail.umcs.pl)
  • zaproszenie do nadsyłania pełnych tekstów: do końca maja 2023
  • nadsyłanie pełnych tekstów: do końca września 2023

Wydłużenie terminu naboru tekstów na rok 2022

2022-08-29

Nabór tekstów na rok 2022 zostaje wydłużony do 30.09.2022 - zapraszamy!  • ERIH plus Index Copernicus ISSN Portal PBN/POL-Index Google Scholar Edukacja (Baza dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii) Pedagog (Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych. Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego) Polska Bibliografia Literacka

MNISW
40