Eurointegracyjna droga Ukrainy

Paweł Pietnoczka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The aim of the article is to present Ukraine’s path to European integration, whichwas taken during the independence period. Its choice of European direction in foreign policywas defined, among others, in the resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On maindirections of foreign policy of Ukraine” of 1993, “Strategy for Ukraine’s integration into theEuropean Union” approved by the decree of the President of Ukraine in 1998, as well as theact “On internal and external policies” adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine in 2010.The groundbreaking events on Ukraine’s path to European integration were: the signing of thePartnership and Cooperation Agreement in 1994 and the signing of the Association Agreementin 2014.


Słowa kluczowe:

European integration     Ukraine     European Union     Ukrainian-EU relations


Drabchuk, M. (2016), Układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską wyzwaniem dla gospodarki ukraińskiej. W: Stelmach, A./Hurska-Kowalczyk, L. (red.), Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji. Toruń, 179–212.

Dumała, A. (2007), Stosunki Ukrainy z Unią Europejską. W: Pietraś, M./Kapuniak, T. (red.), Ukraina w stosunkach mіędzynarodowych. Lublin, 323–349.

Dybczyński, A. (2009), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. W: Łoś-Nowak, T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg. Wrocław, 273–291.

Europejska polityka sąsiedztwa (2017). W: <http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_ zagraniczna/unia_europejska/obszary/eps/europejska_polityka_sasiedztwa> [dostęp 27.12.2017].

Florczak, A. (2009), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W: Łoś-Nowak, T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg. Wrocław, 128–149.

Hurska-Kowalczyk, L. (2016), Demokracja mitingowa na Ukrainie: Od rewolucji na granicie do rewolucji godności. W: Stelmach, A./Hurska-Kowalczyk L. (red.), Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji. Toruń, 13–33.

Kost, P. (2012), Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991–2010. Toruń.

Kupiecki, R. (2016), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Warszawa.

Mironowicz, E. (2012), Polityka zagraniczna Ukrainy 1990–2010. Białystok.

Pietnoczka, P. (2016), Problematyka bezpieczeństwa w programach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta Ukrainy w 2014 r. W: Ambroziak, T./Czwołek, A./Gajewski, S. i in. (red.), Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji. Toruń, 113–127.

Pietnoczka, P. (2017), Scena polityczna po Euromajdanie. W: Furier, A. (red.), Ukraina – czas przemian po rewolucji godności. Poznań, 376–403.

Staszczyk, A. (2011), Europejska perspektywa Ukrainy. W: Hurska-Kowalczyk, L. (red.), Dylematy rozwoju Ukrainy. Szczecin, 267–292.

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (2014). W: Dz.U. UE L 161 z 29.5.2014.

Wspólna strategia Rady Europejskiej z dnia 11 grudnia 1999 r. w sprawie Ukrainy (1999). W: Dz.U. WE L 331 z 23.12.1999.

Відносини Україна – ЄС (2007). W: <http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations> [dostęp 4.12.2017].

Відома назва нової угоди з Європою (2008). W: http://www.pravda.com.ua/news/2008/07/22/3497899/ [dostęp 5.12.2017].

Галик, В. (2013), Україна в Європі і світі. Київ.

Декларація про державний суверенітет України (1990). W: ВВР. № 31, ст. 429. Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи (2013). W: Аналітична доповідь Центру Разумкова, Національна безпека і оборона. 4–5, 2–54.

Європейський союз чи митний союз: громадська думка (2003).W: Національна безпека і оборона. 4–5, 104–132.

Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від (2010). W: ВВР. № 40, ст. 527.

Касьянов, Г. (2008), Україна 1991–2001: нариси новітньої історії. Київ.

Копійка, В. (2008), Розширення Європейського Союзу та Україна, Київ.

Кучик, О. (2014), Україна в міжнародних організаціях. Львів.

Михайлова, Л./ Волченко, Н./ Зінчук, Т. et al. (2013). Євроекономічна інтеграція України. Київ.

План дій „Україна – Європейський Союз” Європейська політика сусідства (2005). W: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_693> [dostęp 6.12.2017]

Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями зовнішньої політики України (1993). W: ВВР. № 37, ст. 379.

Постанова Верховної Ради Української РСР Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері зовнішніх зносин від 25 грудня 1990 (1991). W: ВВР УРСР. № 5, ст. 25.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України (2014). W: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-14> [dostęp 6.12.2017].

Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Програму схвалено Указом Президента № 1072/2000 від 14.09.2000 (2000). W: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00>[dostęp 6.12.2017].

Рада ЄЦ погодилась на угоду про асоціацію з Україною (2008). W: <https://ua.korrespondent.net/ukraine/530635-rada-es-pogodilas-na-ugodu-pro-asociaciyu-z-ukrayinoyu> [dostęp 4.12.2017].

Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціяцію Україна-ЄС (2017). W: <http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/30/7145434/> [dostęp 21.12.2017].

Сидоренко, С. (2014), Неприємна асоціація. W: <http://www.pravda.com.ua/articles/2014/03/20/7019773/> [dostęp 9.12.2017].

Спільна заява Саміту Україна-ЄС (2011). W: <http://www.pravda.com.ua/articles/2011/12/19/6850080/>[dostęp 6.12.2017].

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (1998). W: Офіційний вісник України.№ 24, стор. 3, ст. 870, код акту 5501/1998.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами таїх державами-членами (1994). W: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_012/ed19940614> [dostęp 4.12.2017].

Угоду про асоціацію з ЄС синхронно ратифікували (2014). W: <http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/16/7037944/> [dostęp 9.12.2017].

Указ Президента України Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу від 14 вересня 2000 року, № 1072/2000 (2000). W: Офіційний вісник України. № 39, стор. 2, ст. 1648, код акту 16772/2000.

Усеїнов, Н. (2011), Богдан Борусевич: Польща зацікавлена у європейській інтеграції України. На жаль, ми самотні в цьому. W: <http://www.pravda.com.ua/articles/2011/12/19/6848306/> [dostęp 6.12.2017].
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Pietnoczka, P. (2018). Eurointegracyjna droga Ukrainy. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 153–165. https://doi.org/10.31648/pw.3397

Paweł Pietnoczka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie