The Spiritual and Moral Challenges of Senectitude

Antonii Jucewicz

Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7047-0855


Abstract

The Christian approaching his old age faces yet another spiritual and moral challenge, just as he did throughout his life. His first moral task at this stage of life is to accept his advanced age and come to terms with the physical and psychological consequences of it. The research presented here indicates that only one driven by his religious faith and sustained by the hope of eternal life may sincerely accept his old age and inevitable death. This is because his Christian faith tells him that his death does not end anything, but opens him up to the everlasting communion with God. Another important moral challenge in man’s advanced years is putting his priorities right. He must shake off his egocentrism and all obstacles to his human and Christian development so that he can reach an internal autonomy. His conviction of God being at his side and watching over him may ease his spiritual tension and prepare for the ultimate end of his earthly sojourn not as something to be feared, but rather longed for: a passover, after which he would surely meet his beloved Maker. In his advanced age, with all its infirmities and helplessness, the Christian may be the bearer of hope to others by showing them that life, no matter how difficult and full of suffering, is worth living to the full of its natural end.


Keywords:

old age, aging, dying, morality, spirituality, death


Cholewiński A., ABC chrześcijaństwa, Kraków 2000.

Deeken A., Gdy przychodzi starość, tłum. M. Figarski, Kraków 1977.

Dubois-Dumée J.P., Starzeć się pięknie, tłum. B. Stefaniak, Poznań 2004.

Grün A., Co nas czeka po śmierci, tłum. Ł. Masny, Częstochowa 2008.

Grün A., Pokochaj swój wiek. Sztuka starzenia się, tłum. Ł. Masny, Częstochowa 2009.

Guèrin P., Wiek dojrzały jako wyzwanie duchowe, tłum. P. Rak, Kraków 2003.

Jan Paweł II, List Ojca Świętego Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, Poznań 1999.

Jung C.G., Gesammelte Werke Bd. VIII, Zürich 1967.

Jung J.G., Seele und Tod, w: tenże, Gesammelte Werke, t. 8, Zürich 1967.

Leclercq J., Radość zmierzchu, tłum. E. Burska, Warszawa 1978.

Marcel G., Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1962.

Marcel G., Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984.

Nagórny J., Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, Lublin 2003.

Pelanowski A., Umieranie ożywiające – czyli poradnik dla tych, którzy umierać nie chcą, a umrzeć muszą, Wrocław 2005.

Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski, Warszawa 2000.

Romaniuk K., Lata podeszłe i starość według Biblii, Warszawa 1993.

Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1987.

Tillich P., Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987.

Vanier J., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do prawdziwej miłości, tłum. M. Żurowska, Kraków 1989.

Published
2016-12-31

Cited by

Jucewicz, A. (2016). The Spiritual and Moral Challenges of Senectitude. Studia Warmińskie, 53, 219–232. https://doi.org/10.31648/sw.100

Antonii Jucewicz 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7047-0855