Social Networks as the Environment Education

Wojsław Czupryński

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1541-2820


Abstract

The emergence of the global Internet has changed the way the entire human population communicates. The internet has become a platform, where human societies build their lives, and traditional communication over the last few years has been replaced by social networks. Today, social networks are the subject of many debates concerning their advantages, disadvantages and the ideas of what they bring to the future. Portals are not only the way of communication, fun, an idea to spend free time, but also source of social and humanistic knowledge too. Against that, social media could be a huge risk for those who use them. The assigned job above discusses about the topic the detrimental effect what the social networks bring. A series of deviant behaviors caused by use of the portal is also presented in this report. Often they become a dysfunctional generator of actions that manifest themselves among the youth. Consequently, there was a need to take action to stop the growth of this phenomenon among young people. First of all the primary activities at this level are prevention and education in the family.


Keywords:

social networks, environment education, deviant behavior, prevention in family


Agatston P.W., Kowalski R.M., Limber S.P., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 2010.

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

Bonek T., Smaga M., Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Warszawa 2013.

Carnes P., Delmonico D.L., Griffin E., Moriarity J.M., Cyberseks. Skuteczna walka z uzależnieniem, Poznań 2010.

Choroś D., Edukacja medialna a cyberprzestrzeń w: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009.

Dorożko J., Budujemy e-szkołę. Krótki przegląd możliwości, w: B. Boryczka (red.), E-learning wyzwaniem dla bibliotek: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg 23-24 września 2009 r., Warszawa 2009.

Fukuyama F., Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000.

Gajek E., Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2008.

Holtkamp J., Co ogłupia nasze dzieci. Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Kraków 2010.

http://lidzbarkwarminski.wm.pl/342322,13-latka-wpadla-w-szal-bo-dostala-szlaban-na-internet-W-ruch-poszedl-szpadel.html#axzz44GwZSnwh (15.03.2016).

http://www.mcafee.com/uk/ (13.02.2016).

http://www.otwartaszkola.edu.pl/DesktopDefault.aspx?tabid=339 (13.02.2016).

http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/raport-eu-net-adb-pl-final.pdf (19.02.2016).

http://www.saferinternet.pl/pl/o-kampanii-w-ktorym-swiecie-zyjesz (9.03.2016).

http://www.swapit.pl/samouczek (10.01.2016).

https://skilltrade.org/#/ (12.01.2016).

https://www.toshiba.eu/mcafee_safesocialnetworks/socialnetworking_PL.pdf (13.02.2016).

Juszczyk S., Rola technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji sytuacji zmiany społecznej, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno – komunikacyjnym, Toruń 2008.

Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach, Warszawa 2014.

Kozak S., Patologiczne formy komunikowania się dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, Warszawa 2014.

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007.

Lorens R., Serwisy społecznościowe pożytecznym narzędziem w procesie edukacji, http://www.o swiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/serwisy-spolecznosciowe-pozytecznym-narzedziem-w-procesie-edukacji/2 (8.01.2016).

Ożóg M., Krytyczny wymiar sztuki interaktywnej, w: M. Ostrowiecki (red.), Estetyka wirtualności, Kraków 2005.

Pęczkowski R., O edukacji uwag kilka, w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012.

Rybak A., Jak wykorzystywanie multimediów może zmienić środowisko uczenia się?, w: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno – komunikacyjnym, Toruń 2008.

Siemieniecki B., Przedmiot i zadania mediów w edukacji, w: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. 1, Warszawa, 2007.

Szpunar M., Cyberbullying - nowe technologie jako narzędzia stosowania przemocy psychicznej, w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010.

Szymański A., Krzyżak-Szymańska E., Nowe wyzwania profilaktyki w kontekście zagrożeń dzieci i młodzieży w: A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

Trzaskowski T., Społecznościowo! Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2008,1/kwiecien,4/temat,6/spolecznosciowo_web20_nowym_kierunkiem_w_edukacji,30.html (9.02.2016).

Turkle S., Samotni razem, Kraków 2013.

Wasylewicz M., Rodzice – czy na pewno świadomi wychowawcy dzieci jako dojrzałych odbiorców treści medialnych? w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010.

Waszyńska K., Uzależnienie od cyberseksu. Problemy diagnostyczne, w: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków 2009.

Wojtasik Ł., Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, w: Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa 2008.

Woronowicz B., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001.

Published
2016-12-31

Cited by

Czupryński, W. (2016). Social Networks as the Environment Education. Studia Warmińskie, 53, 233–245. https://doi.org/10.31648/sw.101

Wojsław Czupryński 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1541-2820