"... the Angel of Life Trembled in Me" - the Romantic Experience of Spirituality in Juliusz Slowacki’s Lyric Poetry

Ewelina Szarek

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-2752-7657


Abstract

It is chiefly literature that has shaped popular images of celestial beings, and so not surprisingly many works of different literary periods provide the motif of angels. During the Romantic period, the interests in angels grew significantly as people tended to believe in the power of feelings and intuition, and were concerned with mysticism and fantasy. Juliusz Słowacki, known for his angelological inclinations, derived his visions from many cultures and traditions, from the biblical through the mystical to the purely literary. Each of his angelic images is original and does not follow the established patterns of representation. The motif of angels, whose physical and psychological traits have been recorded over centuries, does not require detailed description or much complementing, yet it seems worthwhile drawing attention to the literary recreation of the motif and its functioning as an element of Słowacki’s spiritual philosophy.


Keywords:

angel, spirituality, romanticism, infinity, angelology, christian misticism


Audiencja generalna 6 czerwca, 9 lipca, 30 lipca 1986, http://anielsko.net/?jan-pawel-ii-o-aniolach,39, http://www.apostol.pl/janpawelii/katechezy/bog-ojciec/stw%C3%B3rca-anio%C5%82%C3%B3w-istot-wolnych (1.04.2015).

Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991.

Bańka A., Ens spirituale, czyli Anioł w świetle tomistycznej koncepcji bytu, w: J. Ługowska (red.), Anioł w literaturze i kulturze, t. 3, Wrocław 2006.

Boleski A., W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego: Główne motywy obrazowania, Łódź 1960.

Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958-1969.

Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1986.

Fryszkiewicz O.M., Nadprzyrodzony świat aniołów, Marki Struga 2005.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/leksykon_sztuki_chrz_24.html (15.05.2014).

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Gdańsk, 2001.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Koperski J. (red.), Aniołowie w poezji polskiej. Powietrze pełne aniołów, Warszawa 2003.

Kulesza-Gierat M., Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza. Próba monografii, Lublin 2007.

Langkammer O.H., Słownik Biblijny, Katowice 1990.

Lubańska S., Filozofowie o Aniołach, w: J. Ługowa, J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Wrocław 2004.

Makowski S., Przyczynek do genezy wiersza Słowackiego „Anioły stoją na rodzinnych polach…”, Ruch Literacki 4-5 (1961).

Nawrocka E., Juliusz Słowacki od aniołów (i kontynuatorzy), Topos. Dwumiesięcznik literacki 40 (1998).

Paczkowski M.C., Człowiek staje się Aniołem. Henoch i Metatron, w: J. Ługowa, J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Wrocław 2004.

Pełka L.J., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.

Piwińska M., Miłość romantyczna, Warszawa 1984.

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne: Imiona Boskie, Teologia Mistyczna, Listy, tłum. M. Dzielska, Kraków 1997.

Rosiński F.M., Koncepcja aniołów w Starym Testamencie, w: J. Ługowa, J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Wrocław 2004.

Słowacki J., Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni, w: Beniowski. Poema Juliusza Słowackiego, Lipsk 1841.

Słowacki J., Dzieła Juliusza Słowackiego. Wiersze drobne, t. 1, Lwów 1909.

Słowacki J., Dzieła Juljusza Słowackiego, t. 1, Kraków 1882.

Słowacki J., Dzieła Juljusza Słowackiego. Ciąg dalszy utworów z okresu dojrzałości (1833-1842), t. 3, Lwów 1894.

Słowacki J., Dzieła Juljusza Słowackiego. Utwory z lat młodzieńczych (1829-1833), t. 1, Lwów 1894.

Słowacki J., Król Duch, w: Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego, t. 2, Lwów 1866.

Szagun D., Anioł i anielskość w Romantyzmie na podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida, w: J. Ługowa, J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Wrocław 2004.

Św. Tomasz z Akwinu – Doktor Anielski. w: Któż jak Bóg 2002, nr 1.

Świderkówna A., Anioł Jahwe, w: H. Olesko (red.), Księga o Aniołach, Kraków 2002.

Zalewski S. (red.), ABC Chrześcijanina, Warszawa 1999.

Żeromski S., Ewakuacja Krakowa, w: S. Makowski, Romantyzm, Warszawa 1997.

Published
2016-12-31

Cited by

Szarek, E. (2016). ". the Angel of Life Trembled in Me" - the Romantic Experience of Spirituality in Juliusz Slowacki’s Lyric Poetry. Studia Warmińskie, 53, 331–347. https://doi.org/10.31648/sw.107

Ewelina Szarek 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-2752-7657