The Controversy Concerning Sabbath in the Light of St. John’s Pericope About the Healing of the Lame Man at the Pool of Bethesda (5, 1-18)

Aleksandra Nalewaj

Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The subject of the present study is the controversy surrounding the Sabbath in the light of  St. John’s pericope about the healing of the lame man at the Pool of Bethesda (5, 1-18). Evangelists agree that Jesus adhered to the rules of the holy day in a equal manner to his disciples, but a serious conflict appeared between them and the Jewish religious leaders concerning the way it was celebrated.  Echoes of these disputes are found in the gospel of John in particular. In the story of the healing of a paralytic (see J 5, 1-18) Jesus reorganizes the Sabbath, and by that he restores the holy day into its proper place designated in the act of creation. He is a true Son of the Creator and Lord of the Sabbath. He can free that day from the Pharisees’ restrictions and remind us that it is a day of joy and God's blessings.


Keywords:

Gospel of John, Sabbath, Pool of Bethesda, Healing


Beutler J., “Judaism and the Jews in the Gospel of John”, Roma 2006.

Brodie T.L., „The Gospel According to John: A Literary and Theological Commentary”, New York - Oxford 1993.

Brown R.E., “The Gospel According to John (The Anchor Bible 29)”, vol. 1, New York 1966.

Brzegowy T., „Od początków profetyzmu do niewoli babilońskiej”, w: „Wielki świat starotestamentalnych proroków I (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 4)”, Warszawa 2001.

Hasel G.F., “Sabbath”, w: ABD.

Keener C.S., „Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu”, Warszawa 2000.

Marcinkowski R., „Szabat według Miszny”, SJ 1-2 (2005), Warszawa 2005.

Mędala S., „Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz (NKB.NT IV/1-2)”, t. 1, Częstochowa 2010.

Moloney F.J., “The Gospel of John”, Collegeville 1988.

Paciorka A., „Ewangelia umiłowanego ucznia”, Lublin 2000.

Salas A., „Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka”, Częstochowa 2002.

Stern D.H., „Dobra Nowina – Jochanan”, w: „Komentarz żydowski do Nowego Testamentu”, Warszawa 2004.

Stern D.H., „Dobra Nowina – Mattijahu”, w: „Komentarz żydowski do Nowego Testamentu”, Warszawa 2004.

Wróbel M., „Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie”, w: „Qumarn. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem”, Lublin 2009.

Published
2013-12-31

Cited by

Nalewaj, A. (2013). The Controversy Concerning Sabbath in the Light of St. John’s Pericope About the Healing of the Lame Man at the Pool of Bethesda (5, 1-18). Studia Warmińskie, 50, 79–91. https://doi.org/10.31648/sw.189

Aleksandra Nalewaj 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn