The Origins and Creation of the Catholic Pastoral Institution in Susz

Marek Jodkowski

Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

In 1831, a garrison was created in Susz. Considering this, since 1832, the rector of Dzierzgoń celebrated Masses twice a year in the Evangelical church in Susz. Since 1856, Masses were celebrated in this place four times a year. Monthly clerical services in Susz were initiated on 15th May 1861. A few years later, in 1867, a building was bought for 1,500 thalers, where an apartment for the local priest was located, as well as a temporary classroom and a chapel. The costs of the acquisition of the property were covered by the diocesean committee of the Boniface and Adalbert Association in Pelplin. The first priest of Susz, Franz Albert Loeper, was appointed on 20th June 1870, thanks to a declaration of the St. Boniface Association in Dorsten, which pledged to assign 300 thalers a year for a period of 10 years for the priest’s remuneration. At that time, about 230 Catholics (including 40 soldiers) lived in the discussed area. A private Catholic school in the described place was founded on 13th of April 1871. At first, 15 children were educated there. In 1872, Catholics living in Zalewo were placed under the care of F. Loeper. During the first few years of activity, the pastoral institution of Susz was denied the rights of a parish by the state authorities. As a result, the plans to build a local temple were temporarily abandoned.


Keywords:

diocese of Culm, funding of a parish, catholic Church in diaspora, Germany in the 19th century, Prussia


„Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny”, Pelplin 1928.

„Rocznik Diecezji Warmińskiej 1985”, Olsztyn 1985.

„Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904”, Pelplin 1904.

Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn, Teczka: Rosenberg.

Barczewski W., „Nowe kościoły katolickie na Mazurach”, Olsztyn 1925.

Cygański J. (red.), „Susz. Z dziejów miasta i okolic”, Olsztyn 2006.

Kaufmann K.J., „Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreuβen“, Rosenberg 1937.

Kopiczko A., „Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945”, cz. 1, „Studium prozopograficzne”, Olsztyn 2004.

Mross H., „Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920”, Pelplin 1995.

Romahn P., „Die Diaspora der Diözese Ermland”, Braunsberg 1927.

Rzempołuch A., Parafialny kościół św. Rozalii. Wybrane zagadnienia, w: Cygański J. (red.), „Susz. Z dziejów miasta i okolic”, Olsztyn 2006.

Szczepański S., „Społeczeństwo Susza na przestrzeni dziejów”, w: Cygański J. (red.), „Susz. Z dziejów miasta i okolic”, Olsztyn 2006.

Traba R., „Kościół rzymskokatolicki”, w: S. Salmonowicz (red.), „Historia Pomorza”, t. 4 (1850-1918), cz. 2, „Polityka i kultura”, Toruń 2002.

Wiśniewski J., „Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243-1821 (1992)”, Elbląg 1999.

Zawadzki W., „Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821-1945”, Olsztyn 2000.

Published
2013-12-31

Cited by

Jodkowski, M. (2013). The Origins and Creation of the Catholic Pastoral Institution in Susz. Studia Warmińskie, 50, 251–262. https://doi.org/10.31648/sw.200

Marek Jodkowski 
Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn