The Origins of the Polish College in Rome

Anna M. Lepacka

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń


Abstract

The circumstances under which the Polish College, nowadays known as the Pontificium Collegium Polonorum, was established in 1582 in Rome are rather little known when it comes to Polish native historiography. The beginnings of the institution are connected with the figure of the eminent diplomat, humanist and follower of Cardinal Hosius - the priest Stanislaw Reszka (1544-1600) and with the activity of the Congregation of the Oratory, including its founder Saint Philip Neri and his helper Father Antonio Talpa. Thanks to the research which Mario Borelli conducted in the Archivio della Comunità Oratoriana in Naples, we actually know some more details such as how the college was established and how it functioned, including its official seat, first rector and lecturers, its program of studies (curriculum), the number and nationalities of its students, expenses connected with the maintenance of the seminary. Despite the endeavours undertaken by the Oratorians anth extensive propaganda campaign which was organized by Reszka for the benefit of the college, while in Poland also, among the friendly dignitaries, the institution was forced to suspend its activity in 1586.


Keywords:

Rome, Polish College, 16th Century, Stanisław Reszka


„List S. Reszki do M. Azpilcuety, Kraków 1.VII. 1583”, w: „Stanislai Rescii Epistolarum. Liber unus”, Neapoli 1594.

„St. Reszka do M. Kromera, 19 V 1584, Rzym”, w: A.J. Kalinowska, „Stanisław Reszka – diariusz podróży i korespondencja z lat 1583-89”, Studia Warmińskie 26 (1989).

„St. Reszka do M. Kromera, Rzym, 3.IX.1582”, w: J.A. Kalinowska (wstęp, przekład i komentarze), „Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1569-1582”, Olsztyn 1992.

„Stanislai Rescii Diarium 1583-1589”, J. Czubek (wyd.), Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 15, 1915.

„Stanislai Rescii Epistolarum. Pars Posterior”, Neapoli 1598.

Achremczyk S., Guzowski J., Jezierski J. (red.), „Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie”, Olsztyn 2005.

Belluci A., „Padre Antonio Tapla (Architetto), 1536-1624”, Roma 1953 (Estratto dalla Rivista >>Archivi<<, vol. XX).

Bonadonna Russo M.T., “Il più antico catasto della Congregazione dell’Oratorio”, Oratorium 1 (104) (1970).

Borelli M., „Altri documenti napoletani sul Collegio Polacco in Roma”, Asprenas 13 (9) (1966).

Borelli M., „Documenti napoletani sulla fondazione del Seminario Polacco in Roma”, Asprenas 9 (4) (1962).

Borelli M., „Una corrispondenza oratoriana sul Collegio Polacco di Roma”, Asprenas 13 (3-4) (1966).

Brykowski R., „Z ikonografii Hospicjum i Kościoła św. Stanisława w Rzymie”, Rocznik Historii Sztuki 14 (1982).

Capecelatro A., „La vita di S. Filippo Neri. Libri tre”, t. 2, Roma 1889.

Cistellini A., „San Filippo Neri. L’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità”, t. 1, Brescia 1989.

Craveri P., „Bozio Tommaso”, w: „Dizionario Biografico degli Italiani”, t. 13, 1971.

Endzel A., Ososiński T., „Słowo wstępne”, w: M. Spandowski, J. Borysiak (oprac.), „Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.
Polonika XVI-XVIII wieku w bibliotekach rzymskich”, Warszawa 2010.

Janasik S., „La chiesa ed Ospizio di S. Stanislao V.M. in Roma”, Roma 1939.

Kalinowska J.A., „Reszka Stanisław”, w: „Polski słownik biograficzny”, t. XXXI, Wrocław 1988.

Kalinowska J.A., „Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-1579). Studium z kultury renesansowej”, Olsztyn 2004.

Kalinowska J.A., „Stanisław Reszka (1544-1600) jako humanista i pisarz”, Studia Warmińskie 17 (1990).

Lepacka A.M., „Giovanni Antonio Dosi a Napoli e il sepolcro per Stanislao Rescius, umanista e diplomatico polacco”, Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon 11 (2011).

Lepacka A.M., „Ilustrowany żywot Świętego Jacka Odrowąża Federica Zuccariego w bazylice św. Sabiny na Awentynie”, w: A. Nocoń, A. Wuwer (red.), „Św. Jacek Odrowąż. Apostoł Północnej Europy. Międzynarodowe sympozjum. Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu >>Angelicum<<, aula Jana Pawła II, Rzym 16 X 2007”, Roma-Katowice 2012.

Machejek M., „400 lat Kościoła i Hospicjum Św. Stanisława w Rzymie”, Rzym 1978.

Marchionne Gunter A., „San Stanislao dei Polacchi”, Roma Sacra. Guida alle chiese della città eterna 4 (14) (1998).

Montaigne de M., “Viaggio in Italia, ed. Laterza”, Roma-Bari 1991.

Szorc A., „Sługa boży Stanisław Hozjusz”, Olsztyn 2011.

Wojtyska H.D., “Cardinal Hosius legate to the Council of Trent”, Rome 1967.

Woś J.W., „Rzym polski za Stanisława Hozjusza (1558-1579)”, w: J.W. Woś, „Wokół spraw polsko-włoskich”, Trento 2002.

Woś J.W., „Santa Sede e corona polacca nella corrispondenza di Annibale di Capua (1586-1591)”, Trento 2004.

Woś J.W., „Stanislao Reszka, segretario del Card. S. Hozjusz e ambasciatore del re di Polonia a Roma e a Napoli”, w: J.W. Woś, „In finibus Christianitatis”, Firenze 1988.

www. colpol.opoka.org. html (10.12.2012).

Published
2013-12-31

Cited by

Lepacka, A. M. (2013). The Origins of the Polish College in Rome. Studia Warmińskie, 50, 263–270. https://doi.org/10.31648/sw.201

Anna M. Lepacka 
Zakład Historii Sztuki Nowożytnej, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń