Sin and Punishment in the Teaching of Father Joseph Stagraczyńskiego in the Light of Sermons of “Preaching Library. Magazines Devoted to Preaching”(Vol. IX) [Contribution to the study of the nineteenth-century preaching in Poland]

Tomasz Szałanda

Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The subject of this paper is to show how the Polish nineteenth-century preaching understood the concept of sin and punishment. The author referred to the source material as they are the sermons of Father Joseph Stagraczyńskiego. Also raised the question: how should they return to the contemporary preaching. The proclamation of this period is characterized by a sharp preacher of the word of God. The preacher is not seen as a witness or participant of the daily life of the faithful, but as the guardian of souls. So it is not a good shepherd, but strict teacher. In light of the analyzed sermons the greatest threats to contemporary people were uncleanness, drunkenness, misconduct children against parents, false testimony, staying in sin, dancing and having fun. However, the inevitability and severity of the punishment for the sinful life in the form of the eternal torments of hell, combined with the extraordinary plasticity of communication, aroused certainly intended by the preacher anxiety. Now, however, the word of God requires a real concern to the listener  - not objurgation, a preacher needs definitely other ways of leading of souls than in the nineteenth century. Today's proclamation of the Good News, where is undoubtedly a place for sin and punishment, should lead to the love of God and neighbor. Because the essence of faith is not fear, but love.


Keywords:

sin, punishment, preaching, preaching of the nineteenth century, preaching before council, Stagraczyński


„Katechizm Rzymski, według uchwały Ś. Soboru Trydentskiego dla Plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V., potem Klemensa XIII. po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, Archidiakona Pomorskiego przetłómaczony; teraz zaś z małemi poprawkami i z niektóremi dodatkami przedrukowany. T. I-III. Nakładem P. T. Prenumeratorów. Jasło, Czcionkami Drukarni L. D. Stœgera”, 1866.

„Stagraczynski, Josepf 1840-1905”, http://www.worldcat.org/identities/viaf-101649967 (10.02.2012).

„Wykład nauki chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina”, http://www.ultramontes.pl/Katechizm_ Bellarmina_XVI.htm (10.02.2011).

Amerio R., „Dyslokacja funkcji magisterialnej po Soborze Watykańskim II”, http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/28 (17.04.2011).

Kubiak M.K., „100 lat w służbie Kościoła w Polsce”, w: M.K. Kubiak, W. Przyczyna (red.), „Ściągać czy nie ściągać. O pomocach do homilii i kazań”, Poznań 2008.

Kurak, „Jak powinna wyglądać parafia? Czyli rady dla proboszczów”, http://krzyz.katolicy.net/index.php/topic,3087.15.html (16.02.2011).

Kuźmina D., „Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku”, Warszawa 2002.

Łysy H., „Kazanie katechizmowe czy homilia w kościelnej posłudze słowa?”, w: W. Przyczyna (red.), „Z zagadnień współczesnej homiletyki”, Kraków 1993.

Panuś K., „>>Exemplum<< a postulat zwiększenia obrazowości współczesnego kazania”, Ateneum Kapłańskie 132 (3) (1999).

Panuś K., „Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim”, cz. 2, „Kaznodziejstwo w Polsce od Oświecenia do XX wieku”, Kraków 2001.

Rusiecki M., „Katechizm rzymski”, EK, t. 8.

Rzeszewski M., „Kaznodziejstwo. Zagadnienia wybrane”, Warszawa 1957.

Siwek G., „Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej”, Kraków 1992.

Stagraczyński J., „Biblioteka Kaznodziejska. Czasopismo poświęcone kaznodziejstwu”, t. IX, Poznań 1894.

Szałanda T., „Exemplum w kaznodziejstwie z przełomu XIX i XX wieku. Przyczynek do badań kaznodziejstwa na przełomie wieków”, Studia Pastoralne 7 (2011).

Szewczyk L., „Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2) (2004).

Szmulka, „Po kazaniach ich poznacie”, http://forum.fidelitas.pl/viewtopic.php?t=1536&postdays= 0&postorder=asc&highlight= kazanie&start=75 (16.02.2011).

Zerfass R., „Od aforyzmu do kazania”, tłum. G. Siwek, Kraków 1995.

Published
2012-12-31

Cited by

Szałanda, T. (2012). Sin and Punishment in the Teaching of Father Joseph Stagraczyńskiego in the Light of Sermons of “Preaching Library. Magazines Devoted to Preaching”(Vol. IX) [Contribution to the study of the nineteenth-century preaching in Poland]. Studia Warmińskie, 49, 67–79. https://doi.org/10.31648/sw.254

Tomasz Szałanda 
Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn