Possibility of religious experience in the secular self-understanding of man

Marek Żmudziński

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Experience is the key notion for man, the starting point in understanding oneself and relations with the surrounding reality. The prevailing mode in comprehending experience is the one worked out by radical empiricism, in which sensual perception, observation and experiment are of remarkable impact. This eliminates experience of transcendental dimension. The insight into the secular self-understanding of man points out to the difference between the theoretical description and the real-life existence. The dimensions of the mysterious and the unlimited are overlooked. No question is posed about the sense of existence , especially in relation to passing away and death. These elements of experience, however unclear and unpronounced, lead to putting forward the problem of transcendence and the need of adequate religious language. They are not straightforwardly religious experiences, but such is the possibility. Experience is the source of un-reflexive  consciousness and presence which cannot be defined, which is void of image and enters the awareness as background or source of all. Thus, the article presents certain specific spheres of experience reflecting the dependence of each man on the Being which is above one’s intellect and comprehension. In religion, this Being is named God.


Keywords:

experience, faith, man, secularization, existence, secularity, mystery


Bartnik Cz., „Chrystus jako sens historii”, Wrocław 1987.

Durandeaux J., „Żywe pytanie do >>martwego Boga<<”, tłum. E. Rutkowska, Warszawa 1971.

Gilkey L., „Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego”, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1976.

Kasper W., „Rzeczywistość wiary”, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1979.

Kowalczyk S., „Drogi ku Bogu”, Wrocław 1983.

Krenzer F., „Taka jest nasza wiara”, tłum. E. Wycisk, P. Waszczenko, Paris 1981.

Mariański J., „Religia, jako źródło sensu życia”, Collectanea Theologica 1 (1984).

Ożóg E., „Funkcja wiary w rozwoju osobowości człowieka”, w: R. Dąbrowski (red.), „Otwarci w wierze”, Kraków 1974.

Rahner K., „O możliwości wiary dzisiaj”, tłum. A. Morawska, Kraków 1983.

Rahner K., „Podstawowy wykład wiary”, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.

Rahner K., „W poszukiwaniu skrótu wiary chrześcijańskiej”, w: „Wiara katolicka w dialogu”, tłum. M. Bocheńska, Warszawa 1970.

Rogowski R., „Światłość i tajemnica”, Katowice 1986.

Schrijver de G., „Wiara jako akt ogołocenia i jej przedmiot”, tłum. L. Balter, Communio 4 (1981).

Smith J.E., „Doświadczenie i Bóg”, tłum. D. Petsch, Warszawa 1971.

Tilich P., „Dynamika wiary”, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987.

Zdybicka Z., „Dlaczego religia? Antropologiczne podstawy religii”, w: Z. Zdybicka (red.), „Nauka. Światopogląd. Religia”, Warszawa 1989.

Życiński J., „Głębia bytu”, Poznań 1988.

Published
2012-12-31

Cited by

Żmudziński, M. (2012). Possibility of religious experience in the secular self-understanding of man. Studia Warmińskie, 49, 137–149. https://doi.org/10.31648/sw.259

Marek Żmudziński 
Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn