The Poles and divorces. The causes and consequences of family breakdown and prevention

Urszula Dudziak

Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-039 Lublin


Abstract

Increasing of social acceptance for violating moral norms, which is the indissolubility of marriage tends to explore what it is divorce, divorce statistics to trace and identify the consequences of a divorce situation. Psychological studies confirm that a betrayal of God's law by statutory law sanctioned by the breakdown of the family brings painfully effects. It applies to divorcing spouses and their children. A large number of them, because of the tens of thousands of divorces made ​​annually indicates a serious problem, as an individual, as well as social. Faithfulness to God and care for human beings tend to take preventive measures relating to negative consequences of divorce and to mobilize to greater responsibility for promises ​​"I will not leave you until death." It is the task of the spouses and parents, catechists and pastors, teachers and educators, counselors and families, representatives of the media, politicians and lawyers and all people of good will. Instead of accepting of divorces it is very important to indicate the possibility of the solution of the conflicts, evil of divorce and its negative effects, warnings and to formulate concrete help.


Keywords:

divorce, situation of divorce, effects of divorce, divorce prevention


„Katechizm Kościoła Katolickiego”.

„Kodeks Prawa Kanonicznego”.

„Rozwód”, w: B. Petrozolin-Skowrońska (red.), „Encyklopedia popularna PWN”, Warszawa 1994.

„Statystyki rozwodów w Polsce”, w: http://www.prawnik-online.eu/porady/rodzinne/statystyka_rozwodow_w_polsce_statystyki_rozwodowe.html (21.09.2011).

Cebo E.R., „Rozwód w rodzinie – gdy jedno z rodziców odchodzi”, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=411 (21.05.2009).

Conway J., „Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości”, tłum. W. Maj, Warszawa 1995.

Cudak H., „Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych”, Toruń 2005.

Dobash R.E., Dobash R.P., “Coping with Disorders in the Family”, Surrey 1987.

Dudziak U., „Akceptacja niektórych norm moralnych. Badania empiryczne wśród młodzieży licealnej”, [mps pracy magisterskiej] Archiwum KUL, Lublin 2004.

Dudziak U., „Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne”, Lublin 2009.

Dudziak U., „Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych”, Warszawa 2002.

Dudziak U., Przygoda W., „W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny”, Roczniki Teologiczne 53 (10) (2006).

Główny Urząd Statystyczny, „Rocznik Demograficzny 2009”, Warszawa 2009.

Goode W.J., “Women in divorce”, New York 1956.

Góralczyk P., „Rozwód”, w: J. Nagórny, K. Jeżyna ( red.), „Jan Paweł II Encyklopedia nauczania moralnego”, Radom 2005.

Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B., „Samotne matki, samotni ojcowie”, Warszawa 1986.

Gręźlikowski J., „Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Częstochowa 2005.

Hart A.D., „Rozwód. Jak ratować dzieci”, tłum. M. Ciszewska, Poznań 2006.

Hozman T.L., Froiland D.I., “Families in divorce: A proposed model for counseling the children”, Family Coordinator 25 (1976).

http://agencjarozwodowa.pl/static/show/id=35 (21.09.2011).

http://www.prawnik-online.eu/pozew-rozwodowy/index.html (21.09.2011).

http://www.rozwodprzemyslto.pl/ (25.09.2011).

http://www.rozwodprzemyslto.pl/zalozenia-kampanii/ (7.10.2011).

http://www.video.banzaj.pl/film/5314/targi-rozwodowe-we-wroclawiu-i-gdansku (21.09.2011).

http://www.zdradzeni.info/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=829 (15.09.2011).

Jaede W., „Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców, Poradnik dla rodziców”, tłum. A. Kleszcz, Kraków 2007.

Jan Paweł II, „Przemówienie w Castel Gandolfo”, 10 VII 1994.

Jarosz M., „Problemy dezorganizacji rodziny. Determinanty i społeczne skutki”, Warszawa 1979.

Kaja B., „Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka”, Bydgoszcz 1992.

Kamiński R., „Metoda w teologii pastoralnej”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37 (6) (1990).

Kamiński R., „Wprowadzenie do teologii pastoralnej”, Lublin 1992.

Kamiński R., „Wprowadzenie do teologii pastoralnej”, w: R. Kamiński (red.), „Teologia pastoralna”, t. 1, Lublin 2000.

Krzemiński Z., „Rozwód”, Kraków 2001.

Łukaszewski W., „Szanse rozwoju osobowości”, Warszawa 1984.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., „Duszpasterstwo rodzin”, w: R. Kamiński (red.), „Teologia pastoralna”, t. 2, „Teologia pastoralna szczegółowa”, Lublin-Wrocław 2002.

Obuchowski K., „Psychologia dążeń ludzkich”, Warszawa 1983.

Ostrowska K., „Nie wszystko o wychowaniu”, Warszawa 2000, zwłaszcza s. 135-136.

Ostrowska K., „W poszukiwaniu wartości”, cz. I., „Ja i inni”, Kraków 2004.

Ostrowska K., „Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości”, Warszawa 1998.

Ostrowska K., „Zdrowie. Wychowanie. Osobowość”, Warszawa 1998.

Podgórecki A., „Patologia życia społecznego”, Warszawa 1969.

Rogulska B., „Rodzina polska – wzory i wartości”, Warszawa 2000.

Świda-Ziemba H., „Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie”, Warszawa 2000.

Tomaszewski T., „Psychologia”, Warszawa 1997.

Wallerstein J., “Children of divorce: The psychological tasks of the child”, Annual Progress in Child Psychiatry & Child Development 1984.

Wallerstein J.S., Blakeslee B., „Rozwód, a co z dziećmi? Jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu?”, tłum. C.E. Urbański, Poznań 2005.

Wojciechowska L., „Oddziaływanie wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie społeczne ich dzieci”, w: L. Wołoszynowa (red.), „Materiały do nauczania psychologii”, seria II, t. 11, Warszawa 1984.

Published
2012-12-31

Cited by

Dudziak, U. (2012). The Poles and divorces. The causes and consequences of family breakdown and prevention. Studia Warmińskie, 49, 197–209. https://doi.org/10.31648/sw.263

Urszula Dudziak 
Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-039 Lublin