Disciplinary liability of the retired judge

Anna Korzeniewska-Lasota

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn


Abstract

The objective of this article is a question of a particular kind of repressive liability as disciplinary liability. It is a significant issue as it concerns the judge who does not perform jurisprudence any more. In a particular way then there should interpreted two basic reasons of disciplinary proceedings initiating. The author considers circumstances of such proceedings, their course and consequences of particular possible judgements. There were emphasised consequences of the judgement of the most severe disciplinary punishments issued by the disciplinary court as the punishment of deprivation the judge of the right to retirement together with the right to be granted the pension.


Keywords:

disciplinary liability, judge, retirement, disciplinary punishment


Bojańczyk A., „Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych)”, Państwo i Prawo 9 (2004).

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J. (red.), „Komentarz do Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa”, Warszawa 2002.

Karczmarska D., „Glosa do uchwały SN z dnia 26 września 2002 r., sygn, IKPZ 24/02”, Prokuratura i Prawo 11 (2005).

Korzeniewska-Lasota A., „Godność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych”, Studia Ełckie 13 (2011).

Korzeniewska-Lasota A., Lasota M., „Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia”, Studia Prawnoustrojowe 2010.

Kozielewicz W., „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz”, Warszawa 2005.

Kubiak J.R., Kubiak J., „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów”, Przegląd Sądowy 4 (1994).

Kuczyński T., „Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników”, Państwo i Prawo 9 (2003).

Raczkowska I., „Stan spoczynku sędziów i prokuratorów”, Warszawa 2003.

Skowron A., „Postępowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym”, Prokuratura i Prawo 5 (2001).

www.trybunal.gov.pl (10.01.2012).

Published
2012-12-31

Cited by

Korzeniewska-Lasota, A. (2012). Disciplinary liability of the retired judge. Studia Warmińskie, 49, 287–302. https://doi.org/10.31648/sw.269

Anna Korzeniewska-Lasota 
Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn