To Save from Oblivion. They Lived for the Church and the World

Barbara Rozen

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

To save from oblivion. They lived for Church and the world is the article commemorating the activity of Józef Wojtukiewicz Rev. and Adela Stefanowicz, who after World War II struggling against many financial, social and political difficulties, in hard and even dramatic conditions laid the foundation of developing catechetic theory and practice. Meeting those both great personalities was inspiring. Their cooperation bore fruits in numerous research concerning integral upbringing and methodology of educational work, especially catechetic one. They founded Catholic Institute in Czestochowa in 1945 just after World War II – the first high theological school for laymen. In after war Poland communist authorities hindered religious activity and therefore the Institute had to change its location very often. The work of the Institute developed in two directions: theoretic – scientific and training and practical. The Institute delivered for Polish Church well prepared and spiritually formed catechists and equipped them with practical aids for teaching religion at different levels. Spiritual ideals of both of them,  their devotion for God and caring about a human being connected with common activity brought about measurable effects. Together with the Institute the community of secular institute of consecrated life was founded and developed.


Keywords:

Joseph Wojtukiewicz, Adela Stefanowicz, Catholic Institute, Institute of Consecrated Life


„Directorium do Statutu Studium Katechetycznego przy Seminarium Duchownym >>Hosianum<< w Olszty-nie”, Olsztyn 1974, Ar. I.K. nr inw. 1089.

„Instytut Służebnic Ołtarza”, w: „Dla Boga i świata. Świeccy konsekrowani”, Kielce 1993.

„Kronika Instytut Katolickiego 1947-1948”, Ar. I.K., nr inw. 1813.

„Kronika Instytutu Katolickiego, lata 1945-1947”, Ar. I.K., nr inw. 1812 AL.

„Księża prefekci polscy”, Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 28 (1939).

„Ku Szczytom” (1939).

„List ks. J. Wojtukiewicza do ks. abp. K. Milika”, Wrocław 1948, Ar. I.K., nr inw. 1083.

„Mszalik rzymski na niedziele i święta. Komentarz liturgiczno-ascetyczny”, oprac. ks. J. Wojtukiewicz, Wilno 1938.

„O bezbożnym komunizmie, 1937 r.”, Warszawa 1937.

„O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, (Divini Ilius Magistri), 31.12.1929 r.”, Kielce 1947.

„O katolicką i Polską kulturę na Ziemiach Zachodnich”, Wrocławskie Wiadomości Kościelne 8 (1958).

„O małżeństwie chrześcijańskim, (Casti connubii), 31.12.1930 r.”, Kraków 1931.

„O odnowieniu ustroju społecznego, (Quadragesimo anno), 1930 r.”, Poznań 1935.

„O położeniu Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej, 14.03.1937 r.”, Lublin 1937.

„Pamiętnik Ogólnopolskiego Kursu Katechetycznego w Częstochowie w dn. 4.07-21.07. 1946 r.”, Częstochowa 1946 [mps pozycja książkowa], Ar. I.K., nr inw. 134.

„Program przygotowania do pracy apostolskiej”, Ar. I.K., nr inw. 1702.

„Sprawozdanie z działalności Instytutu Katolickiego po 10 latach pracy”, Ar. I.K. nr inw. 1042.

„Sprawozdanie z działalności Instytutu Katolickiego”, Wrocław 1954, Ar. I.K., nr inw. 1042.

„Sprawozdanie z pracy Instytutu Katolickiego w roku szkolnym 1948/49”, Ar. I.K., nr inw. 1043.

Doppke J., „Katechizacja w Polsce 1945-1990”, Pelplin 1998.

Kubik W., „Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895-1970”, Warszawa 1987.

Majka J., „Katolickie organizacje młodzieżowe”, w: Cz. Strzeszewski (red.), „Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1932-1939”, Warszawa 1981.

Majka J., „Kościół w Polsce po II wojnie światowej”, Ateneum Kapłańskie 85 (1) (1993).

Niparko R., „Akcja Katolicka”, w: F. Gryglewicz i in. (red.), „Encyklopedia Katolicka”, t. 1, Lublin 1973.

Niparko R., „Program katechezy w szkole podstawowej”, w: J. Krucina (red.), „Katecheza w szkole”, Wrocław 1982.

Petrani A., „Szkolnictwo teologiczne w Polsce”, w: M. Rechowicz (red.), „Księga Tysiąclecia katolicyzmu w Polsce”, t. I, Lublin 1969.

Pius XII, „Konstytucja apostolska Provida Mater Ecclesia”, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne 4 (1) (1948).

Rozen B., „Działalność katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 1937-1989”, Olsztyn 1999.

Swastek J., „Ks. dr Józef Wojtukiewicz jako rektor Instytutu Katolickiego we Wrocławiu w latach 1947-1958”, w: J. Guzowski (red.), „50 lat służby Kościołowi.
Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne”, Olsztyn 1996.

Szetelnicki W., „Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu”, Rzym 1970.

Urban W., „Duszpasterski wkład Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku 1945-1948”, Wiadomości Kościelne [Organ Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska] 4-5 (1949).

Urban W., „Duszpasterski wkład księży repatriantów w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1970”, Wrocław 1970.

Wilk S., „Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939”, Warszawa 1992.

Wistuba H., „Adela Stefanowicz (1887-1961)”, w: B. Bejze (red.), „Chrześcijanie”, t. VII, Warszawa 1982.

Wojtukiewicz J., „Dzieje Instytutu Katolickiego”, t. 1-2, Gietrzwałd [przyp. 1962-1964] [poz. książkowa w mps] Ar. IK nr inw. 455.

Wojtukiewicz J., „Katechizm dla przygotowania dzieci do I Spowiedzi i Komunii św.”, Białystok 1945.

Wojtukiewicz J., „Moje wspomnienia o pracy kapłańskiej na terenie Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1947-1959”, Ar. I.K., nr inw. 607.

Wojtukiewicz J., „Nauka religii w szkole powszechnej. Uwagi metodyczne”, Wilno 1939.

Wojtukiewicz J., „Ojcze nasz”, Wilno 1939.

Wojtukiewicz J., „Pan Jezus z nami”, Wilno 1939.

Wojtukiewicz J., „Przemówienie wygłoszone z okazji 25-lecia Instytutu Katolickiego w Gietrzwałdzie”, Ar. I.K., nr inw.1052.

Wojtukiewicz J., „Wychowanie”, Wrocław [poz. książkowa, b.r.], Ar I.K. JW. T. 25.

Woroniecki J., „Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji”, Poznań 1924.

Woroniecki J., „Wychowanie człowieka. Pisma wybrane”, Kraków 1961.

Published
2012-12-31

Cited by

Rozen, B. (2012). To Save from Oblivion. They Lived for the Church and the World. Studia Warmińskie, 49, 359–376. https://doi.org/10.31648/sw.274

Barbara Rozen 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn