The Moral Picture of the Christian Society of the Fifth Century in the Light of De Gubernatione Dei by Salvian from Marseille

Brunon Zgraja

Katedra Historii Kościoła i Patrologii, Uniwersytet Opolski, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole


Abstract

Salvian from Marseille, in spite of the disputable appraisal of the value of his literary oeuvre today, remains for us a source of information about civilization of the fifth century, whereas in his main literary work De gubernatione Dei he acquaints us with the religious-and-moral condition of Christians of his time, who inhabited Gaul, Spain and Africa. From the analysis of his literary work it is evident that the believers in Christ participated in pagan shows, neglecting thus their participation in liturgy on feast days ; not infrequently they worshipped pagan gods, prostituted and also committed murders. They were familiar too with drunkenness and gluttony. Moreover, they sinned by lack of love for others, by injustice, greed, oppressing the poor, by perjury, pride, contempt of good, hostility for those who worshipped God, and by persecussion of monks and clergy.


Keywords:

Salvian from Marseille, De gubernatione Dei, Morality


Ado z Vienne, „Chronicon”, PL 123.

Altaner B., Stuiber A., „Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła”, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990.

Badot Ph., „La notice de Gennade relative à Salvien”, Revue Bénédictine 84 (1974).

Baus K., Ewig E., „Die Reichschskirche nach Konstantin dem Grosse“, t. 1/1, Freburg-Basel-Wien 1973.

Drobner H.R., „Lehrbuch der Patrologie“, Freiburg-Basel-Wien 1994.

Eucheriusz z Lyonu, „Instructionum ad Salonium libri duo”, CSEL 31.

Fischer H., „Die Schrift des Salvians von Marseille >>An der Kirche<<. Eine historisch-theologische Untersuchung“, Bern-Frankfurt am M. 1976.

Gennadiusz z Marsylii, „De viris illustribus 67”, PL 58.

Hilary z Arles, „Sermo de vita sancti Honorati”, SCh 235.

Kamiennik R., „Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle poglądów literatury antycznej”, Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Sekcja F, 20 (1965).

Kamiennik R., „Quelqes problemes biografiques concernant Salvien de Marseilles restes sans solution”, Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Sekcja F, 23-24 (1968-69).

Kamiennik R., „Retoryka a zagadnienie prawdy historycznej w pismach Salwiana z Marsylii”, Antiquitas 4 (1974).

Kamiennik R., „Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle stosunku Kościoła pierwszych wieków do bogactwa i ubóstwa”, Rocznik Lubelski 10 (1967).

Kasprzak D., „Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii”, Kraków 2008.

Kołosowski T., „Bóg jest obecny w świecie, kieruje nim i osądza go. Opatrzność Boża w dziele Salwiana z Marsylii >>De gubernatione Dei<<”, Vox Patrum 49 (2006).

Salwian z Marsylii, „Dzieła wszystkie”, T. Kołosowski, K. Kochańczyk-Bonińska, M. Przyszychowska, P. Jakubowska (red.), tłum. P. Jakubowska, T. Kołosowski, M.
Przyszychowska, PSP 66, Warszawa 2010.

Salwian, „Ad Ecclesiam adversus avaritiam”, SCh 176.

Salwian, „De gubernatione Dei seu de praesenti iudicio”, SCh 220.

Salwian, „Epistularum librum unum”, SCh 176.

Śrutwa J., „Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim”, Lublin 1983.

Stein E., „Histoire du Bas-Empire”, t. 1, Paris 1959.

Vogt J., „Upadek Rzymu”, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1993.

Wcisło G., „Grecka myśl filozoficzna w utworach Salwiana z Marsylii”, Collectanea Philologica 5 (2003).

Wcisło G., „Pogańskie wzory chrześcijanina Salwiana z Marsylii”, w: J. Kopiec, N. Widok (red.), „Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka Teologiczna t. 34)”, Opole 1999.

Wcisło G., „Salwian z Marsylii – sylwetka twórcy w świetle jego dzieł a zwłaszcza listów”, w: J. Rostropowicz (red.), „Studia nad kulturą antyczną”, t. 1, Opole 1997.

Wcisło G., „Salwian z Marsylii. Człowiek z przełomu epok (ok. 400 – ok. 480 r.)”, Opole 2007.

Wcisło G., „Stosunek Salwiana do barbarzyńców”, w: J. Rostropowicz (red.), „Studia nad kulturą antyczną”, t. 2, Opole 2002.

Wójtowicz Z., „Obraz duchowieństwa w pismach Salwiana z Marsylii († 480)”, Vox Patrum 24-29 (1993-1995).

Żywczyński M., „Wstęp”, w: Salvianus, „O Opatrzności Bożej ks. III-V”, tłum. D. Turkowska, Warszawa 1953.

Published
2012-12-31

Cited by

Zgraja, B. (2012). The Moral Picture of the Christian Society of the Fifth Century in the Light of De Gubernatione Dei by Salvian from Marseille. Studia Warmińskie, 49, 389–400. https://doi.org/10.31648/sw.276

Brunon Zgraja 
Katedra Historii Kościoła i Patrologii, Uniwersytet Opolski, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole