John Paul II’s Care for Seminaries. The Pope in Hosianum

Paweł Rabczyński

Katedra Socjologii i Antropologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn


Abstract

John Paul II’s care for seminaries falls within the implementation of the broadly understood teaching framework of the Second Vatican Council. In his numerous addresses and documents on the subject of becoming a priest the Pope reinterpreted the Council documents in a way which was attuned to modern times. He did this, since he wanted seminarians, who are educated to fulfill and continue the mission of Christ himself, to be properly prepared to take on the legacy and teachings of the Council in the third millennium of Christendom. John Paul II describes seminaries as educational collectivity “on the way” constituting a certain continuation of Christ’s disciples’ collectivity, whose experience determines the seminary’s identity and its normative ideal.


Keywords:

John Paul II, Seminary, Higher Theological Seminary „Hosianum” in Olsztyn


„>>…w imieniu tego co było i tego co jest, dziękuję Warmii za papieża<<. Jan Paweł II w Olsztynie, 5-6 czerwca 1991”, reprint z wydania archiwalnego, Olsztyn 2005.

„Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja”, Poznań-Warszawa 1991.

„Kalendarium życia Karola Wojtyły”, opr. A. Boniecki, Kraków 2000.

„Potrzebuje cię Chrystus. Jan Paweł II w trosce o nowe powołania”, Kraków 2002.

„Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori”, Kraków-Warszawa 1986.

„Zasady formacji kapłańskiej w Polsce”, Częstochowa 1999.

Accattoli L., „Karol Wojtyła. Człowiek przełomu wieków”, Wrocław 2001.

Chmura T., „Ksiądz Profesor Ignacy Różycki. W 10. rocznicę śmierci”, AC 25 (1993).

Chudy W., „Ks. Kazimierz Kłósak”, w: W. Mackiewicz (red.), „Polska filozofia powojenna”, t. 1, Warszawa 2001.

Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich”, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „Nauczanie papieskie”, t. I, Poznań-Warszawa 1987.

Jan Paweł II, „Nauczanie papieskie”, t. II, Poznań 1990.

Jan Paweł II, „Posynodalna adhortacja apostolska >>Pastores dabo vobis<< o formacji kapłanów we współczesnym świecie”, OsRomPol 3-4 (1992).

Kaucha K., Mastej J. (red.), „Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne”, Lublin-Kielce-Kraków 2006.

Kijas Z.J., Dobrzyński A. (red.), „Cristo – Chiesa – Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II”, Città del Vaticano 2010.

Pawlina K. (opr. i red.), „Polskie Seminaria Duchowne na początku nowego tysiąclecia. Zagadnienia wybrane”, Warszawa 2004.

Poniewierski J., „Pontyfikat”, Kraków 1999.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), “Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik”, Częstochowa 2007.

Rusecki M., Kaucha K., Mastej J. (red.), „Kościół w czasach Jana Pawła II”, Lublin 2005.

Szorc A., Kopiczko A., „Wyższe Seminarium Duchowne >>Hosianum<<. Zarys dziejów”, Olsztyn 1995.

Weigel G., „Świadek nadziei. Biografia Jana Pawła II”, Kraków 2000.

Wichrowicz J., „Ks. Władysław Wicher (1888-1969)”, STV 10 (2) (1972).

Wierzbicki A.M., Ritter C., Marecki J. (red.), „Świadkowie Świadka”, Lublin 2003.

Wojtyła K., „U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II”, Kraków 1988.

Published
2011-12-31

Cited by

Rabczyński, P. (2011). John Paul II’s Care for Seminaries. The Pope in Hosianum. Studia Warmińskie, 48, 81–92. https://doi.org/10.31648/sw.288

Paweł Rabczyński 
Katedra Socjologii i Antropologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn