The Principle of Christocentrism in Catechesis in the Light of Benedict's XVI Publication Jesus from Nazareth Part I and II

Jerzy Kostorz

Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej, Uniwersytet Opolski, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole


Abstract

Catechesis oriented towards christocentrism belongs to the basic and most crucial tasks of the Church. Its aim is not only transfering knowledge about Christ and his salvation but also supporting believers in establishing connection with Christ. It requires christocentric orientation in catechesis. The aim of this article is an attempt to reread the principle of christocentrism in catechesis in the light of of Benedist's XVI reflections gathered in Ist and IInd volume of his book Jesus from Nazareth. Firstly, the essential principle of christocentrism in catechesis will be shown. Next, the main issues connected with understanding of christocentrism in the above mentioned parts of the book Jesus from Nazareth by The Pope Benedict XVI and their usefulness will be described.


Keywords:

Catechesis, The principle of Christocentrism in catechesis, Benedict's XVI Jesus from Nazareth part I and II


„Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do młodzieży podczas spotkania na Błoniach Krakowskich, 27 V 2006 r.”, w: Benedykt XVI, „Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25-28 maja 2006”, Warszawa 2006.

Bagrowicz J., „Chrystocentryzm eklezjalny w katechezie”, w: S. Kulpaczyński (red.), „Jezus Chrystus – centrum katechizacji”, Lublin 2000.

Dziekoński S., „Wychowanie w nauczaniu Kościoła od XIX w. do Soboru Watykańskiego II”, Warszawa 2000.

Łabendowicz S., „Chrystocentryzm w katechezie”, Zeszyty Formacji Katechetów 1 (2008).

Ratzinger J. (Benedykt XVI), „Jezus z Nazaretu”, cz. I, „Od chrztu w Jordanie do Przemienienia”, Kraków 2007.

Ratzinger J. (Benedykt XVI), „Jezus z Nazaretu”, cz. II, „Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”, Kielce 2011.

Szpet J., „Dydaktyka katechezy”, Poznań 1999.

Tomasik P., „Katecheza z Chrystusem. Wymóg chrystocentryzmu we współczesnej katechezie”, Roczniki Teologiczne Wydziału Papieskiego 3 (2003).

Published
2011-12-31

Cited by

Kostorz, J. (2011). The Principle of Christocentrism in Catechesis in the Light of Benedict’s XVI Publication Jesus from Nazareth Part I and II. Studia Warmińskie, 48, 137–148. https://doi.org/10.31648/sw.291

Jerzy Kostorz 
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej, Uniwersytet Opolski, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole