Life and Fertility. Moral Aspects of Natural Methods of Planning Family

Marek Kluz

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów


Abstract

Fertility is an inalienable feature of a human being, a fundamental function of sexuality, an attribute of maturity and an element that belongs to the essence of life. Fertility as an attribute of spousal love describes the field of many mutual achievements of a couple. Life processes are thus wisely regulated by nature itself in its biological rhythm. The knowledge of corporality and the rhythms of fertility is a prerequisite for responsible parenthood. Thus, responsible parenthood is an important matter for every married couple and the knowledge of nature is of much help in this area. To get to know nature better one must refer to the natural methods of conception, accepted and recommended by the Church. The aim of this publication is to present the natural methods of planning a family as an alternative to other methods widespread in the modern world which pose a danger to human life, marital bond and human dignity. Despite many publications which raise this issue, the subject of giving life in harmony with nature still remains open and inexhaustible.


Keywords:

family planning, fertility, nature, birth control, conjugal act, family, moral value, Church


Deluga A., „Metody planowania rodziny oparte na samoobserwacji objawów płodności - prezentacja badań cyklu miesiączkowego”, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), „Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia”, Szczecinek 2006.

Dmowska A., „Ocena wpływu sytuacji społeczno-demograficznej małżeństwa na wybór metod i środków regulacji poczęć”, Życie i płodność 2 (2008).

Dobosz M., Podkościelna K., „Dlaczego Kościół zdecydowanie odrzuca antykoncepcję i przerywanie ciąży?”, w: W. Szewczyk (red.), „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie”, Marki 2006.

Dudziak U., „Metody planowania rodziny - wobec stereotypów”, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), „Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia”, Szczecinek 2006.

Dudziak U., „Metody planowania rodziny. Naturalne Planowanie Rodziny”, Kraków 2001.

Dudziak U., „Miłość, małżeństwo i co dalej...”, Częstochowa 2001.

Dudziak U., „Wartość naturalnego planowania rodziny”, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), „Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia”, Szczecinek 2006.

Fijałkowski W., „Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzeń”, Warszawa 1978.

Fijałkowski W., „Ekologia rodziny. Ekologiczna Odnowa Prokreacji”, Kraków 2001.

Fijałkowski W., „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, w: W. Fijałkowski (red.), „Miłość, prokreacja, odpowiedzialność”, Warszawa 1987.

Grabowscy M. i W., Niemyscy A. i M., Wołochowiczowie M. i P., „Zanim wybierzesz... Przygotowanie do życia w rodzinie – podstawy wychowania seksualnego”, Warszawa 1998.

Jan Paweł II, “Adhortacja apostolska >>Familiaris consortio<<”, Watykan 1981.

Jan Paweł II, „List do rodzin >>Gratissimam sane<<”, Watykan 1994.

Kokoszka A., „Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moralna”, cz. III, Tarnów 1996.

Lisiecka-Berkan M., „Metody Naturalnego Planowania Poczęć”, w: W. Fijałkowski (red.), „Miłość, prokreacja, odpowiedzialność”, Warszawa 1987.

Machinek M., „Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia”, Olsztyn 2004.

Małolepsza E., „Antykoncepcja i sztuczne poronienia oraz sterylizacja jako sposoby kontroli urodzeń”, w: W. Fijałkowski (red.), „Miłość, prokreacja, odpowiedzialność”, Warszawa 1987.

Małolepsza E., Szczawińska M., „Naturalne planowanie rodziny a antykoncepcja”, w: E. Burzyk (red.), „Odpowiedzialni za życie i miłość”, Bielsko-Biała 1994.

Muszla A., Rudziewicz A., „Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów”, Kraków 2007.

Nagórny J., „Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa”, w: E. Burzyk (red.), „Odpowiedzialni za życie i miłość”, Bielsko-Biała 1994.

Orzeszyna J., „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, w: Jan Paweł II, „Encyklopedia Nauczania Moralnego”, J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Radom 2005.

Orzeszyna J., „Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie”, Kraków 2005.

Paweł VI, „Encyklika >>Humanae vitae<<”, Watykan 1968.

Rötzer J., „Sztuka planowania rodziny”, Warszawa 2005.

Skrzydlewski W.B., „Planowanie rodziny – wyzwanie moralne”, Kraków 1998.

Szczepanowicz M., „Pełny smak życia. O miłości małżeńskiej i naturalnym planowaniu rodziny”, Kraków 1998.

Ślizień-Kuczapska E., „Podstawy naukowe naturalnego planowania rodziny”, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), „Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia”, Szczecinek 2006.

Wójcik E., „Historia Naturalnego Planowania Rodziny”, Zeszyty Naukowe INER 1 (2002).

Published
2011-12-31

Cited by

Kluz, M. (2011). Life and Fertility. Moral Aspects of Natural Methods of Planning Family. Studia Warmińskie, 48, 163–177. https://doi.org/10.31648/sw.293

Marek Kluz 
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów