Material Goods in Service to the Human Being. A Theological Interpretation of the Economic Function of the Family

Janusz Szulist

Zakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń


Abstract

Exercising the economic function of the family manifests itself in making use of material goods in such a way that they serve the best possible way the permanent effort of an individual to self-improve. Hence, the material goods are by nature subjugated to the good of a person. Any distortion of this relationship (or hierarchy) results from the domination of subjectivism and the consumerist tendencies. Then, one can observe the development of ego societies or communities based exclusively on the material aspect. The personalist concept of the common good in relation to the family and the society allows to create the proper hierarchy of values which is put into practice when making use of the material goods for the benefit of a human being. Subsequently, the property of family enables the development of its members in the direction of the fuller humanity. The contemporary social systems demand the introduction of, so-called, family pay which determines the minimum to achieve an acceptable standard of life. Other similar initiatives are the common use of spiritual goods within a society or creating the favourable conditions for the responsible parenthood. The fulfilment of these postulates depends on the access of a family to an appropriate set of material goods.


Keywords:

family, economy, person, common good, property


„Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym”, Warszawa 1983.

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym >>Gaudium et spes<<”, w: „Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje”, Poznań 1967.

„Wypełnić wszystko według Prawa Bożego. List Biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny 1993”, OsRomPol 2 (1994).

Adamski F., „Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa”, Warszawa 1970.

Adamski F., „Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy”, Kraków 2002.

Bajda J., „Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnienia integralnego powołania rodziny”, Łomianki 2005.

Biedroń M., „Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian socjokulturowych”, w: A. Ładyżyński (red.), „Rodzina we współczesności”, Wrocław 2009.

Biernat T., Sobierajski P., „Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań”, Toruń 2007.

Jan Paweł II, „Adhortacja apostolska >>Familiaris consortio<<”, Wrocław 1993.

Jan Paweł II, „Encyklika >>Centesimus annus<<”, w: Jan Paweł II, „Encykliki”, t. II, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „Encyklika >>Laborem exercens<<”, w: Jan Paweł II, „Encykliki”, t. I, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „List do rodzin”, w: „List do rodzin. List do dzieci”, Częstochowa 2005.

Jan Paweł II, „List na Międzynarodowy Kongres Rodziny”, OsRomPol 5 (1994).

Jan. Paweł II, „Przemówienie do Kardynałów (22 XII 1980)”, OsRomPol 1 (1981).

Koperek J., „Dobro wspólne”, w: B. Szlachta (red.), „Słownik społeczny”, Kraków 2004.

Krawiec B., „Mity dotyczące modeli współczesnej rodziny”, w: A. Ładyżyński (red.), „Rodzina we współczesności”, Wrocław 2009.

Krucina J., „Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie”, Wrocław 1972.

Krucina J., „Dobro wspólne”, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), „Encyklopedia katolicka”, t. 3, Lublin 1995.

Leśniak M., „Pomocniczość”, w: A. Zwoliński (red.), „Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II”, Radom 2003.

Majdański K., „Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny”, Poznań 1983.

O’Connor J.J., „Rodzina drogą Kościoła”, OsRomPol 8 (1994).

Papieska Rada Iustitia et Pax, „Kompendium nauki społecznej Kościoła”, Kielce 2005.

Sikorska M., „Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach”, Warszawa 2009.

Trujillo A.L., „Pasterska troska Ojca Świętego o rodzinę”, OsRomPol 4 (1994).

Wrzesień W., „Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie”, Poznań 2003.

Zwoliński A., „Społeczny wymiar życia rodzinnego”, w: T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński (red.), „Katolicka nauka społeczna”, Częstochowa 1999.

Published
2011-12-31

Cited by

Szulist, J. (2011). Material Goods in Service to the Human Being. A Theological Interpretation of the Economic Function of the Family. Studia Warmińskie, 48, 197–210. https://doi.org/10.31648/sw.295

Janusz Szulist 
Zakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń