Is Teacher a Public Functionary? The Scope of Protection and Liability of Teachers in Polish Penal Code

Piotr Duksa

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

Małgorzata Tomkiewicz

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Teachers take advantage of the protection guaranteed to public functionaries while performing or in relation to their official duties. According to the survey, teachers often fail to react to acts of violence at school including violence directed to themselves as they do not feel competent enough to act against people demonstrating aggressive behavior. They are also not fully orientated in the mechanisms of the protection guaranteed to public functionaries as well as in its scope. Low legal awareness on the matter results in the fact that teachers not always know that they often balance just within the law and some of their activities (or omissions) are even against the law. They are also not fully aware of the fact that legal liability arising from the specificity of their profession is by nature broader than in the case of other professions. Should they be aware of such liability, there will always be numerous questions and doubts. This article constitutes an attempt to find the answers to the above questions. Simultaneously through a short description of typical crimes committed against teachers and offences committed in relation to the duties performed by teachers the article is a compendium of basic legal knowledge on the matter.


Keywords:

Teacher, Academic teacher, School/Educational establishment, An official, Penal Code


„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.”

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 1999 r.”, nr 7-8.

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2001 r.”, z. 3-4.

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2001 r.”, z. 9-10.

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2005 r.”, z. 1.

Bielski M., „Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego”, w: A. Zoll (red.), „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2007.

Dambach K.E., „Mobbing w szkole”, Gdańsk 2003.

Danilewska J., „Agresja u dzieci – szkoła porozumienia”, Warszawa 2002.

Dąbrowska-Bąk M., „Przemoc w stosunkach wychowawczych szkoły”, w: J. Miluska (red.), „Psychologia rozwiązywania problemów szkoły”, Poznań 2001.

Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., „Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz”, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 43 (2010).

Edwards C., „Dyscyplina i kierowanie klasą”, Warszawa 2006.

Filar M., „Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym”, Warszawa-Poznań 1974.

Górniok O., Bojarski J., „Komentarz do art. 115, § 13”, w: M. Filar (red.), „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2010.

Grzywa-Bilkiewicz A., „Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów”, Nowa Szkoła 634 (6) (2005).

Majewski J., „Komentarz do art. 119 § 13”, w: A. Zoll (red.), „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2007.

Mozgawa M., „Komentarz do art. 115 § 13”, w: M. Mozgawa (red.), „Kodeks karny. Praktyczny komentarz”, Warszawa 2010.

Mozgawa M., „Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego”, w: M. Mozgawa (red.), „Kodeks karny. Praktyczny komentarz”, Warszawa 2010.

Nowakowska A.K., „Zachowania nauczycieli wobec agresji w szkole i ich przyczyny”, w: A. Rejzner (red.), „Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe”, Warszawa 2004.

Okoń W., „Nowy słownik pedagogiczny”, Warszawa 2001.

Olwens D., „Mobbning - fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?”, Warszawa 1998.

Pyżalski J., „Tęsknota za dyscypliną”, Psychologia w szkole 2 (2010).

Roznowska A., „Zjawisko agresji i lęku w szkole”, Edukacja 4 (2001).

Zawłocki R., „Komentarz do art. 115 § 19”, w: M. Królikowski, R. Zawłocki, (red.), „Kodeks Karny. Komentarz”, Warszawa 2010.

Zieliński L., Zielińska S., „Odpowiedzialność prawna nauczyciela, wychowawcy, trenera, instruktora i animatora sportu dzieci i młodzieży wg stanu prawnego na dzień 31 maja 2009 r.”, http://www.tkkf.pila.pl/pliki/materialy/odpowiedzialnosc.pdf (1.01.2011).

Published
2011-12-31

Cited by

Duksa, P., & Tomkiewicz, M. (2011). Is Teacher a Public Functionary? The Scope of Protection and Liability of Teachers in Polish Penal Code. Studia Warmińskie, 48, 227–248. https://doi.org/10.31648/sw.297

Piotr Duksa 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
Małgorzata Tomkiewicz 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn