Count Casimir Sheptytsky - Father Clementiy: The First Lobbyist of Galicia Interests in the Early 20th Century

Halyna Lutsyshyn

Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, ul. Metropolity Andrzeja 5, korp. IV, p. 314, Lwów 79013, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-8434-071X

Jan Matkowski

Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, ul. Metropolity Andrzeja 5, korp. IV, p. 314, Lwów 79013, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-0457-9131


Abstract

In the article, the authors present the unknown facts of the life and political activity of Сount Casimir Maria Sheptytsky. He is known as the Blessed Catholic Church and Righteous Among the Nations of the World. Researchers analyze his participation in lobbying the interests of Galicia, which he represented in the Austrian Parliament in 1900-1907, elected from the Przemysl land to the House of Lords. Also, he belonged to the Polish faction in the parliament. Due to analysis protocols of the parliamentary session and the press of that time it managed partially to reconstruct the portrait of politician who was called “the largest lobbyist of Galicia in Vienna” in the early 20th century.


Keywords:

Casimir Sheptytsky, father Clement, Galicia, Imperial Council, Abgeordnetehaus


Caro Leopold, Zawodowa organizacja rolników, Przegląd Powszechny, kwiecień, maj, czerwiec 1902, t. LXXIV, s. 168–170.

Część nieurzędowa, Gazeta Lwowska, 22 maja 1902, nr 115, s. 1.

Gazeta Lwowska, 18 maja 1902, nr 113, s. 2.

Gazeta Narodowa, 18 maja 1902, nr 132, s. 1.

Jakie zadania ma do spełnienia katolicyzm w życiu publicznym specjalnie naszego kraju i w obecnej dobie?, Przegląd Powszechny, luty 1906, nr 266, t. LXXXIX, z. Zeszyt 2, s. 171–172.

Koło polskie, Czas, 17 kwietnia 1902, nr 88, s. 1.

Korespondencje, Dziennik Poznański, 6 lutego 1900, nr 28, s. 2.

Korespondencje, Gazeta Lwowska, 7 maja 1903, nr 104, s. 2.

Lwów, 28 stycznia, Słowo, 4 lutego 1900, nr 27, s. 2.

Mianowania, Kurier Lwowski,18 maja 1904, nr 138, s. 4.

Národní listy, 17 maja 1902, nr 135.

Národní listy, 25 września 1902, nr 264, s. 1.

Národní politika, 13 czerwca 1903, nr 160, s. 4.

Państwowa rada rolnicza, Czas,18 maja 1904, nr 113, s. 2.

Podwyższenie taryf kolejowych, Gazeta Narodowa, 30 listopada 1905, nr 273, s. 3.

Polityczne dyskusje, Gazeta Narodowa, 17 stycznia 1901, nr 17, s. 1.

Posyłamy swoje dzieci tylko do polskich szkół, Gwiazda Cieszyńska, 24 sierpnia 1901, nr 34, s. 418.

Przemyśl, Gazeta Lwowska, 17 marca 1900, nr 62, s. 5.

Rada Państwa, Czas, 13 czerwca 1903, nr 132, s. 1.

Rada Państwa, Czas, 17 maja 1902, nr 112, s. 1.

Rada Państwa. Posiedzenie czwartkowe, Gazeta Narodowa, 14 grudnia 1901, nr 346, s. 3.

Rolnicze związki zawodowe, Dodatek do Gazety Narodowej, 15 grudnia 1901, nr 348, s. 1.

Sienkiewiczowi — Koło polskie w Wiedniu, Słowo, 23 stycznia (5 lutego) 1901, s. 2.

Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861–1918, XVII. Session, s. 5.

Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861–1918, XVII. Session, s. 585.

Szeptycka Zofia, Listy Zofii z Fredrów Szeptyckiej, 1885–1904 [Skończył przepisywać 14-go sierpnia 1939 r. Leon Szeptycki]. Materiały te, jako rękopis, są w posiadaniu „Fundacji Rodu Szeptyckich”, a także w archiwum mnichów greckokatolickiego zakonu św. Teodora Studyty (tzw. studytów).

Ubezpieczenie urzędników prywatnych, Czas, 8 maja 1891, nr 129, s. 1.

Wybór członka wydziału, Gazeta Narodowa, 31 grudnia 1899, nr 361, s. 2.

Wybory do Rady Państwa, Gazeta Lwowska, 17 stycznia 1901, nr 13, s. 2.

Wybory w Izbie, Czas, 9 lutego 1901, nr 33, s. 1.

Wybory, Czas, 17 stycznia 1901, nr 14, s. 1.

Z Koła polskiego, Czas, 20 lutego 1901, nr 42, s. 3.

Z Koła polskiego, Czas, 23 maja 1891, nr 117, s. 3.

Z komisji i klubów parlamentarnych, Gazeta Lwowska, 20 czerwca 1903, nr 139, s. 2.

Z subkomitetu Rady kolejowej, Gazeta Narodowa, 19 grudnia 1905, nr 288, s. 3.

Zięba Andrzej A., 1991, Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs, trans. Bohdan Struminsky, Harvard Ukrainian Studies, vol. XV, nr 1/2, s. 128.

Zjazd obywateli ziemi przemyskiej, Gazeta Narodowa, 24 września 1902, nr 238, s. 1.

Zjazdy obywatelskie, Czas, 24 września 1902, nr 219, s. 1.

Шептицький Ян, 2016, Отець Климентій Шептицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів родини Шептицьких, Львів, s. 79.

Published
2018-12-31

Cited by

Lutsyshyn, H., & Matkowski, J. (2018). Count Casimir Sheptytsky - Father Clementiy: The First Lobbyist of Galicia Interests in the Early 20th Century. Studia Warmińskie, 55, 323–334. https://doi.org/10.31648/sw.3079

Halyna Lutsyshyn 
Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, ul. Metropolity Andrzeja 5, korp. IV, p. 314, Lwów 79013, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-8434-071X
Jan Matkowski 
Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, ul. Metropolity Andrzeja 5, korp. IV, p. 314, Lwów 79013, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-0457-9131