Vol. 55 (2018):
Philosophy

Karol Jasiński
25-41
opublikowany: 2018-12-31
Olena Aleksandrova, Yurii Omelchenko, Olena Popovich
43-62
opublikowany: 2018-12-31
Mykhailo Boichenko, Olexander Polishchuk, Iryna Horokhova
81-92
opublikowany: 2018-12-31
Volodymyr Khmil, Anatolii Malivskyi
107-117
opublikowany: 2018-12-31
Serhii Terepyshchyi, Vasyl Dunets, Kalach Dmytro
119-130
opublikowany: 2018-12-31
Theology

Family Studies

Jacek Jan Pawlik
175-188
opublikowany: 2018-12-31
Law

Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz
217-234
opublikowany: 2018-12-31
Yurii Hotsuliak, Natalia Opolska
265-278
opublikowany: 2018-12-31
History

Svitlana Kutsepal
335-341
opublikowany: 2018-12-31
Oksana Voitovska, Svitlana Tolochko, Nataliya Bordyug
343-352
opublikowany: 2018-12-31
Reports