Vol 55 (2018):


Philosophy

Olena Aleksandrova, Yurii Omelchenko, Olena Popovich
43-62
Volodymyr Khmil, Anatolii Malivskyi
107-117
Theology

Family Studies

Law

History

Oksana Voitovska, Svitlana Tolochko, Nataliya Bordyug
343-352
Reports