“Vestal Virgins” in “Attic Nights” by Aulus Gellius (1.12)

Maria Piechocka-Kłos

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5909-5521


Abstract

In ancient Rome, the hearth and the state were protected by the goddess Vesta. Inside her temple, an eternal flame was burning. The flame of Vesta was guarded by virgin priestesses in Rome called Vestal Virgins. According to Horace, they were perceived as one of the symbols of everlasting Rome, next to the Pontifex Maximus and the Capitoline Hill. Virgines Vestales guarded the eternal flame in Rome for over a thousand years. They served almost from the foundation of the city until the time of the late empire. The main purpose of this paper is to present and discuss the twelfth chapter of the first book of Attic Nights, where Gellius describes the Vestals. In that chapter, the author mentions, among others, the age of girls put at the service of the goddess and describes families from which Vestal Virgins were “recruited”, ceremonies and rites that took place while girls were selected to serve Vesta, as well as the principles by which the Pontifex Maximus chose them. In addition, Gellius describes the legal privileges of a Vestal Virgin chosen for this honourable role.


Keywords:

Aulus Gellius, Attic Nights, vestal virgins, antiquity, Latin language, empire


Ambroży, Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej: listy 72-73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu, tłum. Polikarp Nowak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Aulus Gellius, 1984, The Attic Nights of Aulus Gellius, ed. J.C. Rolfe, vol. 1, London.

Horacy, 2010, Pieśni, w: Dzieła wszystkie, tłum. Andrzej Lam, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Plutarch, 2004, Numa, w: Żywoty równoległe, tłum. Kazimierz Korus, t. 1, Pruszyński i S-ka, Warszawa.

Swetoniusz, 2004, Domicjan, w: Żywoty Cezarów, tłum. Janina Niemirska-Pliszczyńska, t. 1-2, Ossolineum, Wrocław.

Swetoniusz, 2004, Neron, w: Żywoty Cezarów, tłum. Janina Niemirska-Pliszczyńska, t. 1-2, Ossolineum, Wrocław.

Tytus Liwiusz, 2004, Dzieje od założenia miasta Rzymu, tłum. Władysław Strzelecki, Ossolineum, Wrocław.

Zosimos, 2012, Nowa Historia, tłum. Helena Cichocka, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Cameron Averil, 1983, Gratian`s Repudation of the Pontifical Robe, Journal of Roman Studies, nr 73, s. 184-190.

Cytowska Maria i Szelest Hanna, 1992, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, PWN, Warszawa.

Jaczynowska Maria, 2012, Religia starożytnych Rzymian, w: Kulesza Ryszard (red.), Słownik kultury antycznej, WUW, Warszawa, s. 560-575.

Kęciek Krzysztof, 2016, Westalki - dziewicze kapłanki Rzymu, Mówią Wieki, marzec, s. 12-16.

Kulesza Ryszard (red.), 2012, Słownik kultury antycznej, WUW, Warszawa.

Piganiol André, 1972, L'Empire chrétien, Presses Universitaires de France, Paris.

Piszczek Zdzisław (red.),1968, Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa.

Winniczuk Lidia, 2006, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa.

Published
2018-12-31

Cited by

Piechocka-Kłos, M. (2018). “Vestal Virgins” in “Attic Nights” by Aulus Gellius (1.12). Studia Warmińskie, 55, 279–290. https://doi.org/10.31648/sw.3076

Maria Piechocka-Kłos 
Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5909-5521