The Art of Parenting in the Age of Value Pluralism

Barbara Rozen


https://orcid.org/0000-0001-6321-0492


Abstract

The paper entitled The Art of Parenting in the Age of Value Pluralism reflects on the fundamental question: how to be a parent in the modern-day reality where upbringing is pervaded by value pluralism. Assuming that parents always have an impact on the development of their children, the author attempts to present both the positive and negative influence exerted by the parents depending on their level of awareness, responsibility and parenting skills. The author emphasises that the cultivation of love between spouses should come first. Upbringing occurs as children observe their parents. Children form the notions of marriage and family based on the bond between their father and their mother. As a child grows, the relationship between parents must keep evolving. Parenting requires skills which need to be learnt, including – most prominently – dialogue as the basic educational method. Spouses should cultivate their mutual love and care for the comprehensive development of their children in line with the grace they have received in the sacrament of matrimony. Such love provides a foundation for the proper personal development of a child. Simultaneously, it prepares the child for the future fulfilment of their fundamental calling, which is motherhood or fatherhood.


Keywords:

marriage, family, child, upbringing, motherhood, fatherhood, value pluralism, dialogue, spirituality


Augustyn Józef, 1992, Świat ludzkich uczuć, w: Włodzimierz Dulemba (red.), Depre-sja. Uczucia. Lęk, Wydawnictwo M, Kraków.

Augustyn Józef, 2000, Ból krzywdy, radość przebaczenia, Wydawnictwo M, Kraków.

Augustyn Józef, 2004, O miłości i akceptacji, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Augustyn Józef, 2007, Aby życie było szczęśliwe, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Augustyn Józef, 2007, Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć, Wydawnictwo M, Kraków.

Augustyn Józef, 2015, Duchowy przewodnik. Jak zrozumieć siebie i innych, Wydawnictwo M, 2015.

Błasiak Anna, 2007, Rodzina dysfunkcyjna zagrożeniem społecznego funkcjonowania dziecka, w: Zbigniew Marek SJ i Magdalena Madej-Babuli (red.), (Bez)radność wychowania…?, Wydawnictwo WAM, Kraków, 65-78.

Borkowska Małgorzata OSB, 2018, „Słuchaj” znaczy „najpierw zamilknij”, Życie Duchowe, nr 94, s. 141-149.

Bosko Jan, 1982, List z Rzymu 1884 r., w: Konstytucje i Regulaminy Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, Rzym.

Colombero Giuseppe, 2005, Od słów do dialogu. Tysiąc sposobów mówienia i słuchania, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Kraków.

Dziewiecki Marek, 2002, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo Jedność, Kielce.


Dziewiecki Marek, 2011, Rodzina domem miłości i życia, Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej, Lublin.

Franciszek, papież, 2016, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, Wydawnictwo M, Kraków.

Król-Fijewska Maria, 2018, Ciche dni – taka ładna nazwa! Życie Duchowe, nr 94, s. 67-74.

Mazan Andrzej, 2011, Czy w dobie ponowoczesności rodzina, naród i kultura mogą jeszcze wychowywać?, w: Elżbieta Osewska (red.), Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

McKay Matthew i in., 2002, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pohorecka Ewa, 2007, Macierzyństwo, w: Józef Augustyn (red.), Duchowość kobiety, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Pulikowski Jacek, 2010, Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”, Poznań.

Pulikowski Jacek, 2011, Jak budować więzi w rodzinie?, Wydawnictwo Fides, Kraków.

Sujak Elżbieta, 2015, Żyć lepiej, Wydawnictwo KIB Studio, Lubliniec.

Zielewska Beata, 2002, Dialog we współczesnej edukacji filozoficznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Published
2018-12-31

Cited by

Rozen, B. (2018). The Art of Parenting in the Age of Value Pluralism. Studia Warmińskie, 55, 159–174. https://doi.org/10.31648/sw.3069

Barbara Rozen 

https://orcid.org/0000-0001-6321-0492