“Baptized into Moses” – “Baptized into Christ”. The Baptism of Poland in the Light of the Paschal Experience of the Chosen People in the Reinterpretation of the Apostle Paul (1 Cor 10, 1-13)

Aleksandra Nalewaj

Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080


Abstract

The purpose of this study is to attempt to reflect on the baptism of Poland in the context of the Passover events in Israel as reinterpreted by the apostle Paul in 1 Corinthians 10,1-13. The study is divided in two parts. The first part refers to the historical circumstances and consequences of the decision of Mieszko I of Poland to accept Christianity. The second part, based of the analysis of a fragment of the letter of the Apostle of the Nations (reference 1 Corinthians 10,1-13), presents the experience of the Christian community of Corinth, with refers to the experience of the chosen people of the Exodus period. The example from the history of Biblical Israel does not refer solely to the Christians of Corinth. The teaching of Paul has universal character.


Keywords:

baptism, Passover in Israel, community of Corinth, Paul the Apostle, Mieszko I


Banaszek M., Historia Kościoła Katolickiego, cz. II, Warszawa 1989.

Badke W.B., Baptised into Moses – Baptised into Christ: A Study in Doctrinal Development, The Evangelical Quarterly 88 (1988), nr 1, s. 23-29.

Barański M.K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.

Dąbrowski E., Listy do Koryntian. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1965.

Dernowski P., Święty Paweł o chrzcie. Modele parenezy chrzcielnej w Listach Pawłowych, Olsztyn 2010.

Dunn J.D.G., Ekspansja chrześcijaństwa od Jerozolimy do Rzymu (lata 30-70), w: H. Shanks (red.), Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, Warszawa 2013, s.149-210.

Fee G.D., The First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids 1987.

Langkammer H., Morze, w: Mała encyklopedia biblijna, Kraków 1995, s. 234.

Miller C.H., Korynt, w: Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999, s. 533-536.

Murphy-O’Connor J., Pierwszy List do Koryntian, w:Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2004, s. 1136.

Neyrey J.H., Render to God. New Testament Understandings of the Divine, Minneapolis 2004.

Ożóg K., 966. Chrzest Polski, Kraków 2015.

Paciorek A., Paweł Apostoł – Pisma, cz. I, Tarnów 1997.

M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz (Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament), Częstochowa 2009, s. 310-326.

Rafiński G., Drogi i bezdroża chrześcijańskiej „gnozy” (Pierwszy List do Koryntian) w: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, 9), Warszawa 1997, s.149-227.

Shaw G., Religie misteryjne, w:Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1997, s. 683.

Spreafico A., Księga Wyjścia, Kraków 1997.

Stern D.H., Pierwszy List do Koryntian, w: Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004, s. 663.

Trąba M., Bielski L., Poczet królów i książąt polskich, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.

Wiencek A. (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.

Published
2017-12-31

Cited by

Nalewaj, A. (2017). “Baptized into Moses” – “Baptized into Christ”. The Baptism of Poland in the Light of the Paschal Experience of the Chosen People in the Reinterpretation of the Apostle Paul (1 Cor 10, 1-13). Studia Warmińskie, 54, 131–142. https://doi.org/10.31648/sw.45

Aleksandra Nalewaj 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080