Burnout in Relationships - the Spiritual Aspect

Barbara Rozen

Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492


Abstract

The internal burnout of a human being is a phenomenon that has been discussed increasingly often and more publications on this subject are being published. However, the authors describe burnout mainly on professional grounds. Meanwhile, burnout comprises the entire activity of man, who is a corporeal, mental and spiritual unity. Psychology describes burnout in a certain way, but it does not give a final solution. The author, from the position of Christian human science, is looking for answers to the questions: What is an internal burnout? What are the symptoms of burnout? How to remedy the burnout? It is necessary to seek help in time, recognising one’s own insufficiency.


Keywords:

internal burnout, existential void, marriage, family, Eucharist, prayer

Augustyn Józef, 2007, Wypaleni i dlatego niewierni, w: A. Augustyn SJ, K. Osuch SJ (red.), Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 119–132.

Augustyn Józef, 2008, Wypaleni nie tylko na polu zawodowym, w: J. Mółka SJ, G. Łuszczak SJ (red.), Docere et educare, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 209–219.

Augustyn Józef, 2013, Ćwiczenia duchowne w praktyce. Uwagi odnoszące się do udzielania i odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli z pełnym milczeniem i indywidualnym prowadzeniem, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Augustyn Józef, 2015, Duchowy przewodnik. Jak zrozumieć siebie i innych, Wydawnictwo M, Kraków.

Augustyn Józef,1996, Życie i Eucharystia, Wydawnictwo M, Kraków.

Blachnicki Franciszek, 2001, Rekolekcje więzienne, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków.

Frankl Viktor, 2018, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Fromm Erich, 1971, O sztuce miłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Galarowicz Jan, 2014, Zrozumieć człowieka cierpiącego, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Hałaj Joanna, 2007, Wypalenie zawodowe jako determinant zaburzonej komunikacji interpersonalnej, w: Wojciech J., Maliszewski (red.), Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 275–286.

Jan Paweł II, 1997, List apostolski do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo M, Kraków, s. 274–336.

Jan Paweł II, 1997a, List apostolski Dominicae Cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii (1980), w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo M, Kraków, s. 3–30.

Jan Paweł II, 1999, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w kościele Wszystkich Świętych na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego – Warszawa 8 czerwca 1987, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 387–391.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa.

Kirsta Alix, 1998, Jak przezwyciężyć stres. Książka o sposobach odpoczynku i o pozytywnym podejściu do życia, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

Kretschmann Rudolf i in., 2003, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pines Alana, 2009, Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, w: Helena Sęk (red.), Wypalenie zawodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 32–57.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1980, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa.

Sovernigo Giuseppe, 1996, Żyć miłością. Dojrzewanie więzi międzyosobowych a życie duchowe, Wydawnictwo M, Kraków.

Strycharska-Gać, Berta, 2009, Nauczycielu, nie wypalaj się! Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Published
2020-12-31

Cited by

Rozen, B. (2020). Burnout in Relationships - the Spiritual Aspect. Studia Warmińskie, 57, 295–309. https://doi.org/10.31648/sw.4884

Barbara Rozen 
Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492