... I will dance before the Lord (2 Sam 6, 21b). David's Dance and Michal's Childlessness in the light 2 Sm 6, 1-23

Aleksandra Nalewaj

Katedra Nauk Biblijnych i Historycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080


Abstract

Dance is one of the oldest forms of art. It has been associated with human existence for thousands of years. In the Holy Scriptures we find numerous examples of liturgical dance performed during the solemn feasts of Israel (e.g. Ps 149, 3 cf. Ps 68, 25-27) or accompanying extraordinary events (e.g. Ex 15, 20; Judg 11: 34; 1 Sam 18, 6-7). The dance of David before the Ark of the Covenant described in 2 Sam 6, 1-23 is one of the best known and most often cited examples of sacred dance. When reading the text, many questions arise. Why did David bring the Ark to Jerusalem? Why did he dance in front of the sacred chest and what was the character of that dance? Is there a relationship between the king’s dance, the contempt of his wife Michal, and her childlessness, about which he in passing reports in 23? The purpose of this study is to analyse the text contained in 2 Sam 6, 1-23 and to attempt to answer the issues raised.


Keywords:

David, dance, Jerusalem, the Ark of the Lord, Michal, childlessness

Anderson Arnold A., 2000, 2 Samuel, w: Word Biblical Commentary, Vol. 11, Zondervan, Grand Rapids.

Barron Robert E., 2015, 2 Samuel, Brazos Press, Grand Michigan.

Blogg Martin, 1985, Dance and the Christian Faith, Hodder and Stoughton, London.

Campbell Antony F., 2005, 2 Samuel. The Forms of the Old Testament Literature, Vol. VIII, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.

Chodkowski Andrzej (red.), 1995, Encyklopedia muzyki, PWN, Warszawa.

Davies John G., 1988, Liturgical Dance. An Historical, Theological and Practical Handbook, SCM Press LTD, London.

Dziadosz Dariusz, 2006, Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl.

Evans Mary J., 2000, 1-2 Samuel, Paternoster Press, Carlisle.

Flanagan James W., 2004, 2 Księga Samuela, w: Katolicki Komentarz Biblijny, (red.) Raymond E. Brown, Vocatio, s. 255–263.

Gunn David M., 1997, Saul, w: Słownik wiedzy biblijnej, Vocatio, s. 704–705.

Kaiser Walter C. Jr., 2011, Druga Księga Samuela, w: Trudne fragmenty Biblii, Vocatio, Warszawa, s. 136–139.

Knappert Jan, 1996, Mitologia Indii, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Malmor Izabela, 2009, Taniec, w: Słownik etymologiczny języka polskiego, ParkEdukacja, Warszawa–Bielsko-Biała, s. 403.

McKenzie Steven L., 2014, Dawid, król Izraela, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Morse Benjamin, 2013, The Defence of Michal: Pre-Raphaelite Persuasion in 2 Samuel 6, Biblical Interpretation 21,1.

Rosińska K., 2016, Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, nr 23, s. 121–133.

Ska Jean-Louis, 2016, Glina, taniec i ogród. Eseje z antropologii biblijnej, Studio Słowa, Kraków.

Świderkówna Anna, 1997, Rozmowy o Biblii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tomaszewski Włodzimierz, 1991, Człowiek tańczący, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Turska Irena, 2009, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.

Wright David P., 2002, Music and Dance in 2 Samuel 6, Journal of Biblical Literature, 121,2, s. 201–225.

Published
2020-12-31

Cited by

Nalewaj, A. (2020). . I will dance before the Lord (2 Sam 6, 21b). David’s Dance and Michal’s Childlessness in the light 2 Sm 6, 1-23. Studia Warmińskie, 57, 181–194. https://doi.org/10.31648/sw.5079

Aleksandra Nalewaj 
Katedra Nauk Biblijnych i Historycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080