Christological Paradigm of the Service of St Peter and His Successors

Marek Żmudziński

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1759-877X


Abstract

The multitude of services and offices in the Church is the effect of historical and pastoral development. The pragmatism of the evangelizing mission assumes an organisational order and clearly defined principles of conduct. The ecclesial renewal is aimed at emphasizing the theological aspects of the community of faith. This paper presents the highest office in the Church, dogmatically defined by the First Vatican Council as the primacy function. Contemporary ecclesiology accentuates the organic unity of the functions of the Bishop of Rome with the entire Church. In particular, the supreme authority inherent in this service is now undergoing a profound re-interpretation, including its Christological aspect, involving resignation from its purely juridical understanding in favour of a religious significance. In practical terms, this can be observed in official titles defining the primacy function. The martyrdom aspect of primacy is also emphasized, showing this office as a service towards the unity and sustainability of the community.


Keywords:

Christ, st. Peter, pope, Church, authority, primat

Bartnik Czesław S., 1982, Kościół Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.

Bartnik Czesław S., 1994, Ze współczesnego rozumienia Kościoła, w: Marian Rusecki (red.), Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? Bernardinum, Pelplin–Lublin, s. 25–38.

Kelly, John N. D., 1997, Encyklopedia papieży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Kongregacja Nauki Wiary, 1999, Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła. Uwagi Kongregacji Nauki Wiary, L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 2, s. 16–22.

Pottmeyer Hermann J., 1991, Dlaczego Kościołowi potrzebny jest papież? Communio, nr 6, s. 73–80.

Ratzinger Joseph, 1990, Prymat papieża a jedność Ludu Bożego, Kolekcja Communio, nr 5, s. 34–48.

Ratzinger Joseph, 1991, Prymat Piotra a jedność Kościoła, Communio, nr 6, s. 3–17.

Rusecki Marian, 1994, Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej, TN KUL, Lublin.

Rusecki Marian, 1996, Kim jest Kościół?, w: Rusecki Marian (red.), Problemy współczesnego Kościoła, RW KUL, Lublin, s. 101–106.

Rusecki Marian, 1996, Papież – świadek i znak jedności Kościoła, Roczniki Teologiczne, nr 43, z. 2, s. 145–157.

Rusecki Marian, 2005, Boska geneza Kościoła, w: Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej (red.), Kościół w czasach Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 65–78.

Urs von Balthazar Hans, 1974, Der antirőmische Afekt, Herder, Freiburg.

Żmudziński Marek, 2003, Ty jesteś Piotr. Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, Wydawnictwo Hosianum, Olsztyn.

Published
2020-12-31

Cited by

Żmudziński, M. (2020). Christological Paradigm of the Service of St Peter and His Successors. Studia Warmińskie, 57, 157–166. https://doi.org/10.31648/sw.5291

Marek Żmudziński 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-1759-877X