Parenesis for the “Beloved” in a Threat of Faith and Salvation in the Epistle of Jude

Zdzisław Żywica

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The author of the study answers the following questions. What does Judah want to say about the Addressees he describes as the beloved? What is the danger that he deemed it necessary to send them a Letter? What is their struggle for faith and salvation? Judah, while addressing to the addressees, gives them the honorable theological and ecclesial title Beloved, which is to remind them that God, guided by love and mercy, keeps them in vocation to eternal life through the saving mission of Jesus and wishes to renew in them their memory of the fundamental truth that The Church belongs exclusively to God and the Lord Jesus, not to any of his factions. All those who constitute the Church can only be servants of Jesus and brothers among themselves, faithfully keeping his Gospel handed down to them by the Apostles. The destructive danger to the Church and its saving mission appeared with the arrival of new teachers who rejected the grace of salvation, negating the truths and norms of the holiest faith. For this reason, they will certainly be subjected to judgment and punishment of eternal damnation, as well as those who let themselves be deceived. The only worthy answer of Jesus’ servant to the spreading blasphemous unbelief and godlessness is first, to immerse the Beloveds even deeper in God’s love, mercy, and peace through impeccable adherence to the doctrine and morality of the professed faith and sanctification by the power of the Holy Spirit in prayer. Secondly, to show mercy to those who doubt and already wander on the paths of ungodliness and after their conversion, to keep them in the community of the Church for their eternal salvation. Thirdly, they absolutely must condemn erroneous teaching and the blasphemous way of life of the wicked and exclude them from the community of the Church. But, when they have converted sincerely, they should also show mercy to them for the sake of ensuring the continuing saving mission of the Church and for their eternal salvation.


Keywords:

umiłowani, wiara, zbawienie, Bóg, Pan Jezus, sąd, kara


Adamczyk Dariusz, 2012, Ostrzeżenie przed heretykami w perspektywie losu starotestamentalnych grzeszników – na podstawie Drugiego Listu Piotra i Listu Judy (2P 2,5-9; Jud 5.7), Śląskie Studia Teologiczne 9, s. 15-29.
Apokryfy Starego Testamentu, 1999, Rubinkiewicz Ryszard (red.), Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
Bateman Harry Wesley, 2013, Rebellion and God’s Judgment in the Book of Jude, Biblical Study 170, s. 453-477.
Benton John, 2000, Fałszywi nauczyciele. List Judy, tł. E. Modnicka, Wydawnictwo CLC,Włocławek.
Bartnicki Roman, 1992, Walka z herezjami (List św. Judy), w: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa, w: Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 10, Frankowski Janusz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego, Warszawa.
Estrada Rodrigues Gerardo, 2016, The Spirit In Jude 19-20, Journal of Pentecostal Theology25, s. 43-57.
Gundry-Volf Judith M., 2010, Apostazja, odstępstwo, wytrwałość, w: Słownik Teologii św. Pawła, Hawthorne Gerald F., Martin Ralph P., Reid Daniel G. (red.), Warszawa, s. 35-40.
Charles Daryl J., 1999, 2Peter, Jude. Believers Church Bible Commentary, Herald Press, Waterloo.
Jasiński Andrzej Sebastian, 1999, Osoba w obliczu ostatecznych rozstrzygnięć (Jud 7.21), w: Szukajcie zawsze oblicza Jahwe. Personalistyczne perspektywy orędzia biblijnego, Jasiński Andrzej Sebastian (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 233-240.
Keener Craig S., 2000, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. List św. Judy, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
Michel Oscar, 1990, Mimnēskomai. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (hrsg. G. Kittel), Bd IV, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Mickiewicz Franciszek, 2018, List św. Judy. Drugi List św. Piotra. Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament XVIII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
Neyrey Jerome H., 2001, List św. Judy, w: Katolicki komentarz biblijny, Brown Raymond E., Fitzmyer Joseph A., Murphy Roland E. (red.), Oficyna Wydawnicza „Vocatio”,Warszawa.
Novum Testamentum Graece, 199827, ed. Eberhard Nestle et Erwin Nestle, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Popowski Remigiusz, 19952, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.
Reymond Pierre, 2002, List św. Judy Apostoła, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Farmer Wiliam R. (red.), Wydawnictwo Verbinum, Warszawa.
Richard Earl J., 2001, Reading 1 Peter, Jude and 2 Peter. A Literary and Theological Commentary, Smyth & Helwys Publishing, Macon.
Schelkle Karl Hermann, 2002, Die Petrusbriefe. Der Judasbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Sonderausgabe, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien.
Sellin Gerhard, 1986, Die Häretiker des Judasbriefes, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 77, s. 206-225.
Schreiner Thomas R., 2003, 1,2 Peter, Jude. The New American Commentary, vol. 37, Broadman & Holman Publishers, Nashville.
Szojda Damian, 1996, List św. Judy, w: Wstęp do Nowego Testament, Rubinkiewicz Ryszard (red.), Wydawnictwo Pallotinum, Poznań, s. 440-443.
The Babylonian Talmud I-XXXV, 1935-1952, Epstein Isidore, Slotki Judah J. (ed.), Soncino Press, London.
Żywica Zdzisław, 2006, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Żywica Zdzisław, 2020, Bezbożni w Liście Judy, Biblica et Patristica Thoruniensia 13/4, s. 508-522.

Published
2021-12-13

Cited by

Żywica, Z. (2021). Parenesis for the “Beloved” in a Threat of Faith and Salvation in the Epistle of Jude. Studia Warmińskie, 58, 267–283. https://doi.org/10.31648/sw.6308

Zdzisław Żywica 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn