Application of Information and Communication Technologies in School Religion Teaching in the Light of the Latest Catechetical Documents

Adam Przemysław Bielinowicz

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The technological revolution that has taken place in recent decades affects virtually all areas of life, has also crossed the doors of schools. Contemporary teachers, including catechists, are usually IT competent people who successfully use digital tools in their work. This situation should be reflected in the most recent catechetical documents containing the fundamental principles and guidelines that shape the teaching of religion. This paper presents the results of the analysis of three documents: Directory on Catechesis, Fundamentals of Catechesis of the Catholic Church in Poland, and Curriculum for the Roman Catholic Religion in Kindergartens and Schools. The author also proposes some solutions for catechetical service in relation to the user of information and communication technologies in school teaching of religion.


Keywords:

katecheza, religia, technologie informacyjno-komunikacyjne, nauczanie, wychowanie


Bielinowicz Adam, 2020, Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2018).
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2018).
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020).
Walat Wojciech, 2013, Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Dydaktyka Informatyki, nr 8, s. 9-24.

Published
2021-12-13

Cited by

Bielinowicz, A. P. (2021). Application of Information and Communication Technologies in School Religion Teaching in the Light of the Latest Catechetical Documents. Studia Warmińskie, 58, 319–333. https://doi.org/10.31648/sw.6412

Adam Przemysław Bielinowicz 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn