From the Polish Works on the Codification of Judicial Principles of Conduct

Anna Korzeniewska-Lasota

Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-2072-2807


Abstract

In the article the author depicts the process of creating the codification of judicial principles of professional conduct. Firstly, the author describes the beginnings of the “model of a good judge”, followed thereafter by discussion in judicial environment on the need of normative conceptualization of the principles of conduct, which would constitute a separate collection. The proposals of the ethical codifications are presented, together with the two concluding works: The Judicial Set of Principles of Conduct [Zbiór zasad postępowania sędziów] created by the Association of Judges “Iustitia” and The Set of Principles of Professional Conduct for Judges and Candidate Judges [Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów Sądowych] by the National Council of the Judiciary in Poland.


Keywords:

professional ethics, code, codification, judge, judicial principles of professional conduct


Bereziński M., Prawnik naszych czasów – Wzorzec osobowy, Prawo i Życie 1973, nr 30.

Bereziński M., Zasady dobrej roboty a etyka zawodowa, Prawo i Życie 1976, nr 17

Bereźnicki M., Etyka zawodowa sędziów i prokuratorów, Prawo i Życie 1973, nr 5.

Izdebski H., Kodyfikacja etyki w służbie cywilnej – Doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, Diametros 2010, nr 25, s. 20.

Jurzyk M., Nauczanie etyki prawniczej w Stanach Zjednoczonych, Rejent 2002, nr 7, s. 52-53.

Korzeniewska-Lasota A., Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych, Studia Ełckie 17 (2015), nr 4, s. 369-378.

Krzemiński Z., Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne, orzecznictwo, komentarz, Warszawa 1994.

Kubiak J.R., Korrupcyom nie podpadający. Czy sędziom przydałby się własny kodeks etyki zawodowej? Prawo i Życie 1993, nr 41.

Kubiak J.R., Wokół idei kodeksu etyki zawodowej sędziów, Palestra 1995, nr 3-4, s. 78-79.

Kucharski T., Sądowa pylica, Prawo i Życie 1969, nr 4.

Lipowski P.S., O jednakowe i dobre zwyczaje sądowe, Głos Sądownictwa 1939, nr 2, s. 109-110.

Łętowska E., Dekalog dobrego sędziego, Gazeta Wyborcza 1993, nr 31, z dn. 6 II, s. 8.

Łyczywek R., O etyce zawodów prawniczych, w: A. Sarapata (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971, s. 216-251.

Maciejewski A., Etyka zawodowa prawników, Prawo i Życie 1972, nr 1.

Materniak-Pawłowska M., Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej (1886-1961), Czasopismo Prawno-Historyczne 2007, z. 2, s. 241-242.

Merle E., Z dezyderatów sądowych. O etykę zawodową, Głos Sądownictwa 1938, nr 12, s. 963.

Roliński S.M., Sędziowie bydź powinni…, Palestra 1939, nr 5, s. 628-630.

Sarkowicz R., Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004.

T. Romer, Najda M., Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007.

Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2009.

Uchwała KRS nr 29 z dnia 9 kwietnia 2003 r.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz.U. 1989, Nr 73, poz. 435.

Żurawik A., Refleksje o etyce zawodowej sędziów, Przegląd Naukowy Disputatio 12 (2011), s. 109.

http://iustitia-lodz.pl (21.02.2017)

Published
2017-12-31

Cited by

Korzeniewska-Lasota, A. (2017). From the Polish Works on the Codification of Judicial Principles of Conduct. Studia Warmińskie, 54, 265–275. https://doi.org/10.31648/sw.71

Anna Korzeniewska-Lasota 
Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-2072-2807