“Mirabilia Animalia” in Aulus Gellius’ “The Attic Nights”. Selected Examples

Maria Piechocka-Kłos

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5909-5521


Abstract

Aulus Gellius’ The Attic Nights are an extremely valuable source of knowledge about antiquity, as it contains information regarding many aspects of everyday life in the ancient Greco-Roman world. Gellius’ work also contains very valuable and comprehensive research material due to the anecdotes, interesting and unusual stories and tales it contains. The main goal of this publication is the discussion and presentation of selected chapters in which Gellius describes stories about animals. The starting point for research into the animals that appear in Gellius’ work is their fantastic nature. This paper, in the context of mirabilia Animalia, contains analyses of the chapter on Alexander the Great’s horse (5.2), the description of the Seian Horse (3.9), and the tale of the snake of unusual length (7. 3).


Keywords:

Aulus Gellius, Attic Nights, fantastic animals, antiquity, Latin language


Auli Gellii ‛Noctes Atticae’ 1.1- przekład komentarz, przekł. K. Ochman, Classica Wratislaviensia 29 (2009), s. 85-90.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.

Demandt A., Prywatne życie cesarzy rzymskich, tłum. B. Tarnas, Gdynia 1997.

Filolog na uczcie. Aulus Gelliusz, „Noce attyckie” XVII 20, przekład i komentarz K. Ochman, Lectiones & Acroases Philosophicae 7 (2014), z. 2, s. 113-128.

Fraser P.M., Cities of Alexander the Great, Oxford 1996.

Gajus Swetoniusz Trankwillus, Gajus Kaligula, 4,55, w: idem, Żywoty Cezarów, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 2. Wrocław 2004, s. 326-327.

Gellius A., Noce Attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków, wstęp, tłumaczenie, komentarz A.R. Jurewicz, M. Piechocka-Kłos, Poznań 2012.

Gellius A., Noctes Atticae [fragm.:] O stylu Platona i Lizjasza, tłum. K.T. Witczak, Meander 1 (1997), s. 73.

Gellius A., Noctes Atticae [fragm.:] Trzy serca, tłum. E. Kaczyńska, Meander 1 (1997).

Gellius A., Noctes Atticae III, 9: Historia konia sejańskiego, tłum. E. Kaczyńska, Filomata 439/440 (1996).

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1991, s. 153.

Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2007.

Piechocka-Kłos M., Rozważania o różnorodności kolorów i ich łacińskich i greckich nazwach w Nocach attyckich (2.26) Aulusa Gelliusza, Studia Warmińskie 53 (2016), s. 319-329.

Plinus, Historia naturalis, 8, 154, w: Pliny, Natural History, ed. H. Rackham, vol. 3, London 1983, s. 108.

Silius Italicus, Punica, 6, 140-250, ed. J.D. Duff, London 1961, s. 292-300.

Świderkówna A., Koń, który nazywał się Bukefalas, Warszawa 1989.

Tarwacka A., Aulus Gellius, Noctes Atticae. Księga XX, Rozdział I: Rozmowa prawnika Sextusa Cecyliusza i filozofa Favorinusa o Ustawie XII Tablic, Zeszyty Prawnicze UKSW 2002, 2.1, s. 162-179.

The Attic Nights of Aulus Gellius, ed. J.C. Rolfe, vol. 1, London 1984.

The Attic Nights of Aulus Gellius, ed. J.C. Rolfe, vol. 2, London 1982.

Valerius Maximus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem, 1, 8.ext.19, w: Valerii Maximi, Factorum et dictorum memorabilium libri novem, ed. C. Kempf, Leipzig 1888, s. 56-57.

Wortingtom I., Aleksander Wielki. Człowiek i Bóg, przekł. A Wypustek, Wrocław 2007.

Published
2017-12-31

Cited by

Piechocka-Kłos, M. (2017). “Mirabilia Animalia” in Aulus Gellius’ “The Attic Nights”. Selected Examples. Studia Warmińskie, 54, 277–289. https://doi.org/10.31648/sw.72

Maria Piechocka-Kłos 
Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5909-5521