Vol. 47 (2010):Krawczyk Roman, Prawo wypisane w serach ludzkich, s. 5-12 

Matysiak Bogdan W., Religia i kult w cywilizacjach mezopotamskich, s. 13-24

Adamczyk Dariusz, Zepsucie moralne ludzkości jako przyczyna potopu, s. 25-36 

Nalewaj Aleksandra, Dialog Nowego Testamentu ze Starym Testamentem w świetle opisu spotkania przy studni (J 4,1-42), s. 37-48 

Zgraja Brunon, Chrystus boski logos – wzór i mistrz cnoty według Klemensa Aleksandryjskiego, s. 49-70 

Jasiewicz Arkadiusz, „Argumenta Consolatoria” w pismach św. Bazylego Wielkiego, s. 71-78 

Piechocka-Kłos Maria, Cesarskie ograniczenia swobód obywatelskich w ustawodawstwie państwowym względem pogan w IV-VI wieku, s. 79-86 

Jodkowski Marek, Troska o stan materialny kościoła pw. św. Katarzyny w Braniewie XIX i 1. połowie XX wieku, s. 87-108 

Ewertowski Stefan, Kulturowy i gospodarczy wymiar „świętych miejsc” regionu Warmii i Mazur, s. 109-122

Domańska Joanna M., Problemy wychowawcze i sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka z regionu Warmii i Mazur w latach 1945-1989, s. 123-142 

Prokop Krzysztof R., Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji oraz metropolii warmińskiej w dwóch ostatnich stuleciach, s. 143-168 

Nowak Przemysław, Bernhard Poschmann (1878-1955) i jego krytyczna ocena uzasadnienia doktrynalnego dotyczącego „Assumptio Beatae Mariae Virginis”, s. 169-180 

Zawadzki Wojciech, Bernharda Poschmanna nauka o pokucie wczesnośredniowiecznej, s. 181-195 

Drozdek Adam, Prokopovich: from theology to politics, s. 197-213 

Lukoszek Michał, Kolegium Biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, s. 215-227 

Guzowski Jan, Życie ludzkie jako dar i zadanie, s. 229-246 

Klimczuk Zygmunt, Ideologizacja życia społecznego, s. 247-266 

Pawliszyn Mirosław, „Etyka solidarności” czy „etyka miłości”?, s. 267-280 

Wesoły Waldemar, Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 281-306 

Duksa Piotr, Psychopedagogiczne uwarunkowania do przewodzenia małym grupom kościelnym, s. 307-316

Zellma Anna, Zasady łączenia teorii z praktyką w ujęciu autorów znowelizowanej „Podstawy programowej katechezy”, s. 317-330 

Rozen Barbara, Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym (część 1), s. 331-344 

Świto Lucjan, Przemoc jako metoda wychowawcza? Karcenie dzieci w świetle prawa międzynarodowego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w prawie polskim, s. 345-356 

Życiński Józef, Homilia Arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego na powtórnym pochówku kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika, Frombork 22.05.2010 r., s. 357-362 

Rabczyński Paweł, Milenium św. Brunona z Kwerfurtu. Pamięć historyczna i teologiczna, s. 363-368 

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2008/2009), s. 369-380